Новият АПИС 7 РЕГИСТЪР+ е вече на пазара

28 април 2011

Авангардна технология и иновативен софтуер в съчетание с най-пълната и всеобхватна информация за лицата и фирмите - това са отличителните характеристики на НОВАТА 7-МА ВЕРСИЯ на информационната система АПИС 7 РЕГИСТЪР ПЛЮС, която АПИС представи на пазара в началото на м. април 2011 г. С новия АПИС 7 РЕГИСТЪР+ получавате:

  • концентрация и унифицирано представяне на данните от всички източници в "Досие на фирма";
  • възможност за маркетингови извадки по зададени критерии;
  • следене за настъпили промени в състоянието на фирмите;
  • графично представяне на свързаните лица;
  • финансов анализ с графики на основните икономически показатели от годишните финансови отчети;
  • допълнителни функционалности, улесняващи търсенето и експорта на данните.

Повече подробности вижте тук.

Още новини

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище