Новият АПИС 7 РЕГИСТЪР+ е вече на пазара

28 април 2011

Авангардна технология и иновативен софтуер в съчетание с най-пълната и всеобхватна информация за лицата и фирмите - това са отличителните характеристики на НОВАТА 7-МА ВЕРСИЯ на информационната система АПИС 7 РЕГИСТЪР ПЛЮС, която АПИС представи на пазара в началото на м. април 2011 г. С новия АПИС 7 РЕГИСТЪР+ получавате:

  • концентрация и унифицирано представяне на данните от всички източници в "Досие на фирма";
  • възможност за маркетингови извадки по зададени критерии;
  • следене за настъпили промени в състоянието на фирмите;
  • графично представяне на свързаните лица;
  • финансов анализ с графики на основните икономически показатели от годишните финансови отчети;
  • допълнителни функционалности, улесняващи търсенето и експорта на данните.

Повече подробности вижте тук.