Новият АПИС 7 РЕГИСТЪР+ е вече на пазара

28 април 2011

Авангардна технология и иновативен софтуер в съчетание с най-пълната и всеобхватна информация за лицата и фирмите - това са отличителните характеристики на НОВАТА 7-МА ВЕРСИЯ на информационната система АПИС 7 РЕГИСТЪР ПЛЮС, която АПИС представи на пазара в началото на м. април 2011 г. С новия АПИС 7 РЕГИСТЪР+ получавате:

  • концентрация и унифицирано представяне на данните от всички източници в "Досие на фирма";
  • възможност за маркетингови извадки по зададени критерии;
  • следене за настъпили промени в състоянието на фирмите;
  • графично представяне на свързаните лица;
  • финансов анализ с графики на основните икономически показатели от годишните финансови отчети;
  • допълнителни функционалности, улесняващи търсенето и експорта на данните.

Повече подробности вижте тук.

Още новини

21 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по запитване от България относно облагането с ДДС на медийни услуги

Предмет на тълкуване са разпоредби от Директивата за ДДС относно правото на данъчен кредит

10 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България във връзка с искове за неудовлетворени вземания на „Топлофикация“ и „ЧЕЗ“

Производството е инициирано във връзка с искове, предявени от „Топлофикация София“, „ЧЕЗ Електро България“ и дружество за събиране на прехвърлени задължения, срещу физически лица, които не са били намерени на адресите си, за да им бъдат връчени издадените заповеди за изпълнение.

03 септември 2021

Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб.