АПИС стартира нова мобилна услуга

12 септември 2011

Новата услуга на АПИС - АПИС Mobile - осигурява непрекъснат 24-часов достъп от мобилен телефон до българското законодателство, съдебната практика, Търговския регистър и Регистър Булстат.

АПИС Mobile е специално пригоден за ползване от мобилни апарати, както такива със сензорен дисплей (тъчскрийн), така и от телефони с джойстик. Услугата дава пълен достъп до най-същественото съдържание на продукта АПИС Право, както и до базите данни на Търговския регистър и Регистър Булстат, съдържащи се в продукта АПИС Регистър+.

Услугата е безплатна за всички настоящи абонати на продуктите АПИС Право Уеб и/или АПИС Регистър+ Уеб, с актуализация след всеки брой на ДВ и всеки ден за данните от Търговския регистър, които могат да я използват като въведат на сайта http://m.apis.bg/ същите потребителско име и парола, които използват за вход в уеб системите на АПИС.

За да получите парола за 24-часов безплатен достъп до АПИС Mobile, моля, обадете се на тел.: 02/ 923 98 00, 988 35 41 или се свържете с нашия регионален представител, чийто телефон ще намерите тук.

 

Още новини

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище