Решения на Европейския съд за Информационното общество ACTA - Авторското право – Интернет – Право на стопанска дейност

16 февруари 2012

 

Последните Решения на Европейския съд за контрол и филтриране на информацията, съхранявана на сървърите от ползвателите на услуги и правото на стопанска дейност

Можете да се запознаете в ЕВРО ФИНАНСИ с НОВОСТИТЕ за защитата на авторското право, от една страна, и свободата на стопанската инициатива, правото на защита на личните данни и свободата на получаване или разпространяване на информация, от друга страна.

Може ли дружество, което поддържа социална мрежа онлайн, да се задължи да филтрира ползвателите на социалната мрежа, за да се предотврати незаконното използване на музикални и аудио-визуални произведения. . .

Ако желаете да видите РЕШЕНИЕТО НА СЪДА, моля кликнете тук.

Как да не пропуснем нещо важно и да се отчитаме и изчисляваме точно с продуктите ФИНАНСИ и ЕВРО ФИНАНСИ. Повече информация вижте тук.

Още новини

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище