Решения на Европейския съд за Информационното общество ACTA - Авторското право – Интернет – Право на стопанска дейност

16 февруари 2012

 

Последните Решения на Европейския съд за контрол и филтриране на информацията, съхранявана на сървърите от ползвателите на услуги и правото на стопанска дейност

Можете да се запознаете в ЕВРО ФИНАНСИ с НОВОСТИТЕ за защитата на авторското право, от една страна, и свободата на стопанската инициатива, правото на защита на личните данни и свободата на получаване или разпространяване на информация, от друга страна.

Може ли дружество, което поддържа социална мрежа онлайн, да се задължи да филтрира ползвателите на социалната мрежа, за да се предотврати незаконното използване на музикални и аудио-визуални произведения. . .

Ако желаете да видите РЕШЕНИЕТО НА СЪДА, моля кликнете тук.

Как да не пропуснем нещо важно и да се отчитаме и изчисляваме точно с продуктите ФИНАНСИ и ЕВРО ФИНАНСИ. Повече информация вижте тук.

Още новини

21 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по запитване от България относно облагането с ДДС на медийни услуги

Предмет на тълкуване са разпоредби от Директивата за ДДС относно правото на данъчен кредит

10 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България във връзка с искове за неудовлетворени вземания на „Топлофикация“ и „ЧЕЗ“

Производството е инициирано във връзка с искове, предявени от „Топлофикация София“, „ЧЕЗ Електро България“ и дружество за събиране на прехвърлени задължения, срещу физически лица, които не са били намерени на адресите си, за да им бъдат връчени издадените заповеди за изпълнение.

03 септември 2021

Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб.