Научно-практическа конференция "НОВИЯТ СЕМЕЕН КОДЕКС В ИЗПИТАНИЕТО НА ПРАКТИКАТА"

17 април 2012

АПИС има удоволствието да Ви покани на научно-практическа конференция на тема: "НОВИЯТ СЕМЕЕН КОДЕКС В ИЗПИТАНИЕТО НА ПРАКТИКАТА - достижения, проблеми, тенденции"

Конференцията ще се проведе на 17 май 2012 г. от 13.00 ч. в Съюза на юристите в България, гр.София, ул. „Пиротска" № 7.

Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате:

- за клиенти на АПИС: тук.

- за други участници  - на телефони: 02/9883541 и 02/9804827.

Конференцията можете да проследите и по Интернет в реално време на сайта: http://tv.apis.bg/

Повече информация вижте тук.

 

Още новини

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище