Над 800 участници проследиха семинара по ЗУТ

06 декември 2012

Повече от 650 експерти от централната и местната администрация, адвокати, нотариуси, архитекти, проектанти, строителни инженери и консултанти участваха в организирания от АПИС и Съюза на юристите в България семинар, посветен на последните мащабни изменения в Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.). Близо 200 пък бяха "онлайн" участниците, които проследиха работата на форума по Интернет на сайта http://tv.apis.bg. Лектор на семинара беше известният експерт по териториално устройство Савин Ковачев.

С любезното съдействие на г-н Ковачев публикуваме тук неговата презентация, представена на семинара.