Над 800 участници проследиха семинара по ЗУТ

06 декември 2012

Повече от 650 експерти от централната и местната администрация, адвокати, нотариуси, архитекти, проектанти, строителни инженери и консултанти участваха в организирания от АПИС и Съюза на юристите в България семинар, посветен на последните мащабни изменения в Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.). Близо 200 пък бяха "онлайн" участниците, които проследиха работата на форума по Интернет на сайта http://tv.apis.bg. Лектор на семинара беше известният експерт по териториално устройство Савин Ковачев.

С любезното съдействие на г-н Ковачев публикуваме тук неговата презентация, представена на семинара.

Още новини

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище

15 юли 2019

Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

Доклад относно напредъка, намаляването на риска в банковия сектор на ЕС продължава с добрите темпове от последните години. Необслужваните кредити в Съюза продължават да намаляват. Всички елементи на договорения от Съвета през юли 2017 г. план за действие са изпълнени или в момента се изпълняват