Над 800 участници проследиха семинара по ЗУТ

06 декември 2012

Повече от 650 експерти от централната и местната администрация, адвокати, нотариуси, архитекти, проектанти, строителни инженери и консултанти участваха в организирания от АПИС и Съюза на юристите в България семинар, посветен на последните мащабни изменения в Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.). Близо 200 пък бяха "онлайн" участниците, които проследиха работата на форума по Интернет на сайта http://tv.apis.bg. Лектор на семинара беше известният експерт по териториално устройство Савин Ковачев.

С любезното съдействие на г-н Ковачев публикуваме тук неговата презентация, представена на семинара.

Още новини

21 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по запитване от България относно облагането с ДДС на медийни услуги

Предмет на тълкуване са разпоредби от Директивата за ДДС относно правото на данъчен кредит

10 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България във връзка с искове за неудовлетворени вземания на „Топлофикация“ и „ЧЕЗ“

Производството е инициирано във връзка с искове, предявени от „Топлофикация София“, „ЧЕЗ Електро България“ и дружество за събиране на прехвърлени задължения, срещу физически лица, които не са били намерени на адресите си, за да им бъдат връчени издадените заповеди за изпълнение.

03 септември 2021

Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб.