Над 800 участници проследиха семинара по ЗУТ

06 декември 2012

Повече от 650 експерти от централната и местната администрация, адвокати, нотариуси, архитекти, проектанти, строителни инженери и консултанти участваха в организирания от АПИС и Съюза на юристите в България семинар, посветен на последните мащабни изменения в Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.). Близо 200 пък бяха "онлайн" участниците, които проследиха работата на форума по Интернет на сайта http://tv.apis.bg. Лектор на семинара беше известният експерт по териториално устройство Савин Ковачев.

С любезното съдействие на г-н Ковачев публикуваме тук неговата презентация, представена на семинара.

Още новини

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.

20 май 2020

Уебинар за интеграцията на фирмените бази данни на АПИС с платформата Salesforce Customer 360

Уебинарът „Customer 360: Съберете цялата информация за клиентите си на едно място“ ще се проведе на 27 май, сряда, от 15:00 ч.