Нова търсачка „Търсене в съдебна практика“

28 януари 2013

За да улесни работата на своите потребители с непрекъснато нарастващия брой съдебни актове, АПИС разработи нова търсачка „Търсене в съдебна практика", достъпна чрез бутон Бутон Търсене в съдебна практика.

С нея се дава възможност за бързо и лесно откриване на търсената съдебна практика и удобно преглеждане на намерените резултати.

Предоставена е възможност на потребителите да съчетават различни критерии за търсене - например дума или фраза, която искат да се използва в съдебните актове, с практиката на избран от тях съд и разпоредби от нормативен акт и т.н. Чрез комбиниране на тези критерии се пести ценното време на потребителите като се избягват последователни търсения в списъци с намерени съдебни актове и се постига резултат, който е най-близък и в максимална степен съответства на желанието на потребителите.

 

Чрез новата търсачка „Търсене в съдебна практика" се предоставят следните възможности:

  • търсенето да обхване практиката на всички съдилища, на конкретен съд, на няколко съдилища или на група съдилища едновременно, чиито съдебни актове представляват интерес за потребителя
 
  • търсенето да обхване всички съдебни актове или само конкретни по вид (решения, определения, постановления и т.н), избрани от потребителя
  • търсенето да обхване всички видове съдебни дела или само избрани от потребителя (административни, граждански, търговски и наказателни)
 
  • търсене на конкретен съдебен акт, когато потребителят разполага с информация за неговия номер, респ. за този на делото и годината на постановяването му

 

 

  • търсене на свързана съдебна практика - възможност на потребителя да намери съдебни актове, постановени по избрани от него нормативни актове или конкретни разпоредби от тях.

Резултатът от търсенето е списък, подреден по йерархия. Потребителят може да сортира допълнително резултата по релевантност, дата или заглавие.

Още новини

21 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по запитване от България относно облагането с ДДС на медийни услуги

Предмет на тълкуване са разпоредби от Директивата за ДДС относно правото на данъчен кредит

10 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България във връзка с искове за неудовлетворени вземания на „Топлофикация“ и „ЧЕЗ“

Производството е инициирано във връзка с искове, предявени от „Топлофикация София“, „ЧЕЗ Електро България“ и дружество за събиране на прехвърлени задължения, срещу физически лица, които не са били намерени на адресите си, за да им бъдат връчени издадените заповеди за изпълнение.

03 септември 2021

Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб.