Нова търсачка „Търсене в съдебна практика“

28 януари 2013

За да улесни работата на своите потребители с непрекъснато нарастващия брой съдебни актове, АПИС разработи нова търсачка „Търсене в съдебна практика", достъпна чрез бутон Бутон Търсене в съдебна практика.

С нея се дава възможност за бързо и лесно откриване на търсената съдебна практика и удобно преглеждане на намерените резултати.

Предоставена е възможност на потребителите да съчетават различни критерии за търсене - например дума или фраза, която искат да се използва в съдебните актове, с практиката на избран от тях съд и разпоредби от нормативен акт и т.н. Чрез комбиниране на тези критерии се пести ценното време на потребителите като се избягват последователни търсения в списъци с намерени съдебни актове и се постига резултат, който е най-близък и в максимална степен съответства на желанието на потребителите.

 

Чрез новата търсачка „Търсене в съдебна практика" се предоставят следните възможности:

  • търсенето да обхване практиката на всички съдилища, на конкретен съд, на няколко съдилища или на група съдилища едновременно, чиито съдебни актове представляват интерес за потребителя
 
  • търсенето да обхване всички съдебни актове или само конкретни по вид (решения, определения, постановления и т.н), избрани от потребителя
  • търсенето да обхване всички видове съдебни дела или само избрани от потребителя (административни, граждански, търговски и наказателни)
 
  • търсене на конкретен съдебен акт, когато потребителят разполага с информация за неговия номер, респ. за този на делото и годината на постановяването му

 

 

  • търсене на свързана съдебна практика - възможност на потребителя да намери съдебни актове, постановени по избрани от него нормативни актове или конкретни разпоредби от тях.

Резултатът от търсенето е списък, подреден по йерархия. Потребителят може да сортира допълнително резултата по релевантност, дата или заглавие.

Още новини

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.

20 май 2020

Уебинар за интеграцията на фирмените бази данни на АПИС с платформата Salesforce Customer 360

Уебинарът „Customer 360: Съберете цялата информация за клиентите си на едно място“ ще се проведе на 27 май, сряда, от 15:00 ч.