Нова търсачка „Търсене в съдебна практика“

28 януари 2013

За да улесни работата на своите потребители с непрекъснато нарастващия брой съдебни актове, АПИС разработи нова търсачка „Търсене в съдебна практика", достъпна чрез бутон Бутон Търсене в съдебна практика.

С нея се дава възможност за бързо и лесно откриване на търсената съдебна практика и удобно преглеждане на намерените резултати.

Предоставена е възможност на потребителите да съчетават различни критерии за търсене - например дума или фраза, която искат да се използва в съдебните актове, с практиката на избран от тях съд и разпоредби от нормативен акт и т.н. Чрез комбиниране на тези критерии се пести ценното време на потребителите като се избягват последователни търсения в списъци с намерени съдебни актове и се постига резултат, който е най-близък и в максимална степен съответства на желанието на потребителите.

 

Чрез новата търсачка „Търсене в съдебна практика" се предоставят следните възможности:

  • търсенето да обхване практиката на всички съдилища, на конкретен съд, на няколко съдилища или на група съдилища едновременно, чиито съдебни актове представляват интерес за потребителя
 
  • търсенето да обхване всички съдебни актове или само конкретни по вид (решения, определения, постановления и т.н), избрани от потребителя
  • търсенето да обхване всички видове съдебни дела или само избрани от потребителя (административни, граждански, търговски и наказателни)
 
  • търсене на конкретен съдебен акт, когато потребителят разполага с информация за неговия номер, респ. за този на делото и годината на постановяването му

 

 

  • търсене на свързана съдебна практика - възможност на потребителя да намери съдебни актове, постановени по избрани от него нормативни актове или конкретни разпоредби от тях.

Резултатът от търсенето е списък, подреден по йерархия. Потребителят може да сортира допълнително резултата по релевантност, дата или заглавие.

Още новини

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище

15 юли 2019

Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

Доклад относно напредъка, намаляването на риска в банковия сектор на ЕС продължава с добрите темпове от последните години. Необслужваните кредити в Съюза продължават да намаляват. Всички елементи на договорения от Съвета през юли 2017 г. план за действие са изпълнени или в момента се изпълняват