Промяна в Общите условия за ползване на информационни системи „АПИС“

15 април 2013

От днес, 10.09.2013 г., е в сила промяна на Общите условия за ползване на информационни системи „АПИС". Изменени и/или допълнени са точки ІІІ.2 (относно правното значение на текстовете на европейските актове, публикувани в автентичното електронно издание на „Официален вестник" на Европейския съюз), ІІІ.8 (относно изискването за осигуряване на минимална скорост на интернет достъпа от клиента с оглед безпроблемното ползване на on-line версията на системата „АПИС") и ІІІ.13 (относно изискването за излизането от on-line версията на системата „АПИС" чрез бутона „Изход").

Новата редакция на Общите условия за ползване на информационни системи „АПИС" е публикувана на сайта - виж тук.

Още новини

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище

15 юли 2019

Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

Доклад относно напредъка, намаляването на риска в банковия сектор на ЕС продължава с добрите темпове от последните години. Необслужваните кредити в Съюза продължават да намаляват. Всички елементи на договорения от Съвета през юли 2017 г. план за действие са изпълнени или в момента се изпълняват