Промяна в Общите условия за ползване на информационни системи „АПИС“

15 април 2013

От днес, 10.09.2013 г., е в сила промяна на Общите условия за ползване на информационни системи „АПИС". Изменени и/или допълнени са точки ІІІ.2 (относно правното значение на текстовете на европейските актове, публикувани в автентичното електронно издание на „Официален вестник" на Европейския съюз), ІІІ.8 (относно изискването за осигуряване на минимална скорост на интернет достъпа от клиента с оглед безпроблемното ползване на on-line версията на системата „АПИС") и ІІІ.13 (относно изискването за излизането от on-line версията на системата „АПИС" чрез бутона „Изход").

Новата редакция на Общите условия за ползване на информационни системи „АПИС" е публикувана на сайта - виж тук.

Още новини

26 май 2023

Уебинар с участието на АПИС: Дигитални платежни услуги за бизнеса

Paysera, заедно с партньорите си от АПИС и iFaktura организира безплатен уебинар през платформата ZOOM на 31 май от 15:00 ч.

25 май 2023

Европейската заповед за арест във фокуса на проекта FACILEX

С Решение по дело C-648/20 PPU Съдът на ЕС постанови, че България не е изпълнила изискванията за ефективна съдебна защита на лицата, срещу които е издадена Европейска заповед за арест. Актуалните въпроси, засягащи издаването и изпълнението на Европейска заповед за арест от държавите - членки на ЕС, са предмет на изследване в европейския проект FACILEX, в който участва и АПИС.

16 май 2023

Представяне на финалната версия на приложението ADELE за анализ на съдебна практика

На 17 май 2023 г. от 9.30 до 12.00 ч. ще се проведе събитие на тема: "Изкуственият интелект и приложението ADELE за анализ на съдебна практика", на което ще бъде представена финалната версия на иновативната онлайн платформа за анализ на съдебна практика