Промяна в Общите условия за ползване на информационни системи „АПИС“

15 април 2013

От днес, 10.09.2013 г., е в сила промяна на Общите условия за ползване на информационни системи „АПИС". Изменени и/или допълнени са точки ІІІ.2 (относно правното значение на текстовете на европейските актове, публикувани в автентичното електронно издание на „Официален вестник" на Европейския съюз), ІІІ.8 (относно изискването за осигуряване на минимална скорост на интернет достъпа от клиента с оглед безпроблемното ползване на on-line версията на системата „АПИС") и ІІІ.13 (относно изискването за излизането от on-line версията на системата „АПИС" чрез бутона „Изход").

Новата редакция на Общите условия за ползване на информационни системи „АПИС" е публикувана на сайта - виж тук.

Още новини

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.

20 май 2020

Уебинар за интеграцията на фирмените бази данни на АПИС с платформата Salesforce Customer 360

Уебинарът „Customer 360: Съберете цялата информация за клиентите си на едно място“ ще се проведе на 27 май, сряда, от 15:00 ч.