Промяна в Общите условия за ползване на информационни системи „АПИС“

15 април 2013

От днес, 10.09.2013 г., е в сила промяна на Общите условия за ползване на информационни системи „АПИС". Изменени и/или допълнени са точки ІІІ.2 (относно правното значение на текстовете на европейските актове, публикувани в автентичното електронно издание на „Официален вестник" на Европейския съюз), ІІІ.8 (относно изискването за осигуряване на минимална скорост на интернет достъпа от клиента с оглед безпроблемното ползване на on-line версията на системата „АПИС") и ІІІ.13 (относно изискването за излизането от on-line версията на системата „АПИС" чрез бутона „Изход").

Новата редакция на Общите условия за ползване на информационни системи „АПИС" е публикувана на сайта - виж тук.

Още новини

21 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по запитване от България относно облагането с ДДС на медийни услуги

Предмет на тълкуване са разпоредби от Директивата за ДДС относно правото на данъчен кредит

10 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България във връзка с искове за неудовлетворени вземания на „Топлофикация“ и „ЧЕЗ“

Производството е инициирано във връзка с искове, предявени от „Топлофикация София“, „ЧЕЗ Електро България“ и дружество за събиране на прехвърлени задължения, срещу физически лица, които не са били намерени на адресите си, за да им бъдат връчени издадените заповеди за изпълнение.

03 септември 2021

Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб.