Промяна в Общите условия за ползване на информационни системи „АПИС“

15 април 2013

От днес, 10.09.2013 г., е в сила промяна на Общите условия за ползване на информационни системи „АПИС". Изменени и/или допълнени са точки ІІІ.2 (относно правното значение на текстовете на европейските актове, публикувани в автентичното електронно издание на „Официален вестник" на Европейския съюз), ІІІ.8 (относно изискването за осигуряване на минимална скорост на интернет достъпа от клиента с оглед безпроблемното ползване на on-line версията на системата „АПИС") и ІІІ.13 (относно изискването за излизането от on-line версията на системата „АПИС" чрез бутона „Изход").

Новата редакция на Общите условия за ползване на информационни системи „АПИС" е публикувана на сайта - виж тук.