Семинар на тема „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В ТЪРГОВСКОТО ПРАВО ОТ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО – несъстоятелност, преобразуване, пререгистрация и заличаване на търговските дружества, търговски спорове”

15 април 2013

организират Съюзът на юристите в България, Институтът за изследване на законодателството и правоприлагането и АПИС на 15 май 2013 г.


Вижте поканата за семинара тук.


Участието е безплатно. Необходимо е да заявите желанието си за участие тук или на тел.: 02/ 988 35 41, 980 48 27.

На семинара ще се състои и промоцията на най-новата книга на Издателство АПИС "Съдебни актове в производството по несъстоятелност – подбрана, систематизирана и коментирана съдебна практика 2007-2012 г." (вижте представяне тук).

Семинарът можете да проследите в реално време и по Интернет на tv.apis.bg.