Семинар на тема „АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ В ТЪРГОВСКОТО ПРАВО ОТ СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО – несъстоятелност, преобразуване, пререгистрация и заличаване на търговските дружества, търговски спорове”

15 април 2013

организират Съюзът на юристите в България, Институтът за изследване на законодателството и правоприлагането и АПИС на 15 май 2013 г.


Вижте поканата за семинара тук.


Участието е безплатно. Необходимо е да заявите желанието си за участие тук или на тел.: 02/ 988 35 41, 980 48 27.

На семинара ще се състои и промоцията на най-новата книга на Издателство АПИС "Съдебни актове в производството по несъстоятелност – подбрана, систематизирана и коментирана съдебна практика 2007-2012 г." (вижте представяне тук).

Семинарът можете да проследите в реално време и по Интернет на tv.apis.bg.

 

Още новини

21 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по запитване от България относно облагането с ДДС на медийни услуги

Предмет на тълкуване са разпоредби от Директивата за ДДС относно правото на данъчен кредит

10 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България във връзка с искове за неудовлетворени вземания на „Топлофикация“ и „ЧЕЗ“

Производството е инициирано във връзка с искове, предявени от „Топлофикация София“, „ЧЕЗ Електро България“ и дружество за събиране на прехвърлени задължения, срещу физически лица, които не са били намерени на адресите си, за да им бъдат връчени издадените заповеди за изпълнение.

03 септември 2021

Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб.