Нова книга на Издателство АПИС

21 май 2013

На 15.05.2013 г. в СЮБ  се състоя първото представяне на новата книга на Издателство АПИС  -  „Съдебни актове в производството по несъстоятелност 2007-2012 г. - подбрана систематизирана и коментирана съдебна практика". 

Към изданието, специализирано и с ограничен тираж, беше демонстриран изключителен интерес от присъстващите няколкостотин юристи - голяма част от тиража беше разпродадена само за няколко часа.

Книгата включва около 170 съдебни акта - решения и определения в производството по несъстоятелност, постановени от различни по степен съдилища, подбрани, систематизирани, анотирани и коментирани от г-жа Нели Маданска. Съставителят на сборника и автор на коментарите в него е юрист с дългогодишен практически и изследователски опит в материята на търговската несъстоятелност - като адвокат, инспектор, отговарящ  за контрола и обучението на синдиците, главен инспектор в Министерството на правосъдието, член на работни групи за подготовката на ЗИД на Търговския закон, преподавател в Националния институт на правосъдието (където понастоящем е и и.д. директор) и автор на множество книги и статии по проблемите на несъстоятелността и дружественото право.

За практическата полза на сборника силно допринася както включването на почти всички решения на ВКС по несъстоятелността, произнесени до момента по реда на чл. 290 ГПК и следователно задължителни за съдилищата, така и отразяването в него чрез авторски коментар и отбелязвания към съответните съдебни актове, на измененията и допълненията в Търговския закон, Част IV „Несъстоятелност", от 28.02.2013 г. 

Книгата е естествено продължение на издадения по поръчка на Министерство на правосъдието от „Издателство АПИС" ООД през 2009 г. и получил висока оценка сборник „Решения на ВКС по дела по несъстоятелност 2005-2008 г.".

Изданието „Съдебни актове в производството по несъстоятелност 2007-2012 г. - подбрана систематизирана и коментирана съдебна практика" е с 650 страници, формат 70/100/16,  луксозно, с твърда, цветно илюстрирана корица.

Коричната цена на книгата е 30 (тридесет лева).

Вижте видео за книгата.

Вижте и други избрани моменти от семинара по търговско право.

За поръчка с отстъпка:     телефон: 0886/639 398,  e-mail: izdatelstvo@apis.bg

Още новини

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище

15 юли 2019

Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

Доклад относно напредъка, намаляването на риска в банковия сектор на ЕС продължава с добрите темпове от последните години. Необслужваните кредити в Съюза продължават да намаляват. Всички елементи на договорения от Съвета през юли 2017 г. план за действие са изпълнени или в момента се изпълняват