Нова книга на Издателство АПИС

21 май 2013

На 15.05.2013 г. в СЮБ  се състоя първото представяне на новата книга на Издателство АПИС  -  „Съдебни актове в производството по несъстоятелност 2007-2012 г. - подбрана систематизирана и коментирана съдебна практика". 

Към изданието, специализирано и с ограничен тираж, беше демонстриран изключителен интерес от присъстващите няколкостотин юристи - голяма част от тиража беше разпродадена само за няколко часа.

Книгата включва около 170 съдебни акта - решения и определения в производството по несъстоятелност, постановени от различни по степен съдилища, подбрани, систематизирани, анотирани и коментирани от г-жа Нели Маданска. Съставителят на сборника и автор на коментарите в него е юрист с дългогодишен практически и изследователски опит в материята на търговската несъстоятелност - като адвокат, инспектор, отговарящ  за контрола и обучението на синдиците, главен инспектор в Министерството на правосъдието, член на работни групи за подготовката на ЗИД на Търговския закон, преподавател в Националния институт на правосъдието (където понастоящем е и и.д. директор) и автор на множество книги и статии по проблемите на несъстоятелността и дружественото право.

За практическата полза на сборника силно допринася както включването на почти всички решения на ВКС по несъстоятелността, произнесени до момента по реда на чл. 290 ГПК и следователно задължителни за съдилищата, така и отразяването в него чрез авторски коментар и отбелязвания към съответните съдебни актове, на измененията и допълненията в Търговския закон, Част IV „Несъстоятелност", от 28.02.2013 г. 

Книгата е естествено продължение на издадения по поръчка на Министерство на правосъдието от „Издателство АПИС" ООД през 2009 г. и получил висока оценка сборник „Решения на ВКС по дела по несъстоятелност 2005-2008 г.".

Изданието „Съдебни актове в производството по несъстоятелност 2007-2012 г. - подбрана систематизирана и коментирана съдебна практика" е с 650 страници, формат 70/100/16,  луксозно, с твърда, цветно илюстрирана корица.

Коричната цена на книгата е 30 (тридесет лева).

Вижте видео за книгата.

Вижте и други избрани моменти от семинара по търговско право.

За поръчка с отстъпка:     телефон: 0886/639 398,  e-mail: izdatelstvo@apis.bg

Още новини

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.

20 май 2020

Уебинар за интеграцията на фирмените бази данни на АПИС с платформата Salesforce Customer 360

Уебинарът „Customer 360: Съберете цялата информация за клиентите си на едно място“ ще се проведе на 27 май, сряда, от 15:00 ч.