Нова книга на Издателство АПИС

21 май 2013

На 15.05.2013 г. в СЮБ  се състоя първото представяне на новата книга на Издателство АПИС  -  „Съдебни актове в производството по несъстоятелност 2007-2012 г. - подбрана систематизирана и коментирана съдебна практика". 

Към изданието, специализирано и с ограничен тираж, беше демонстриран изключителен интерес от присъстващите няколкостотин юристи - голяма част от тиража беше разпродадена само за няколко часа.

Книгата включва около 170 съдебни акта - решения и определения в производството по несъстоятелност, постановени от различни по степен съдилища, подбрани, систематизирани, анотирани и коментирани от г-жа Нели Маданска. Съставителят на сборника и автор на коментарите в него е юрист с дългогодишен практически и изследователски опит в материята на търговската несъстоятелност - като адвокат, инспектор, отговарящ  за контрола и обучението на синдиците, главен инспектор в Министерството на правосъдието, член на работни групи за подготовката на ЗИД на Търговския закон, преподавател в Националния институт на правосъдието (където понастоящем е и и.д. директор) и автор на множество книги и статии по проблемите на несъстоятелността и дружественото право.

За практическата полза на сборника силно допринася както включването на почти всички решения на ВКС по несъстоятелността, произнесени до момента по реда на чл. 290 ГПК и следователно задължителни за съдилищата, така и отразяването в него чрез авторски коментар и отбелязвания към съответните съдебни актове, на измененията и допълненията в Търговския закон, Част IV „Несъстоятелност", от 28.02.2013 г. 

Книгата е естествено продължение на издадения по поръчка на Министерство на правосъдието от „Издателство АПИС" ООД през 2009 г. и получил висока оценка сборник „Решения на ВКС по дела по несъстоятелност 2005-2008 г.".

Изданието „Съдебни актове в производството по несъстоятелност 2007-2012 г. - подбрана систематизирана и коментирана съдебна практика" е с 650 страници, формат 70/100/16,  луксозно, с твърда, цветно илюстрирана корица.

Коричната цена на книгата е 30 (тридесет лева).

Вижте видео за книгата.

Вижте и други избрани моменти от семинара по търговско право.

За поръчка с отстъпка:     телефон: 0886/639 398,  e-mail: [email protected]

Още новини

21 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по запитване от България относно облагането с ДДС на медийни услуги

Предмет на тълкуване са разпоредби от Директивата за ДДС относно правото на данъчен кредит

10 септември 2021

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България във връзка с искове за неудовлетворени вземания на „Топлофикация“ и „ЧЕЗ“

Производството е инициирано във връзка с искове, предявени от „Топлофикация София“, „ЧЕЗ Електро България“ и дружество за събиране на прехвърлени задължения, срещу физически лица, които не са били намерени на адресите си, за да им бъдат връчени издадените заповеди за изпълнение.

03 септември 2021

Бърз достъп до продуктите EuroCases и Tax & Financial Standards през АПИС Уеб

Вече можете да получите лесен достъп до многоезичните информационни услуги на АПИС - EuroCases и Tax & Financial Standards, чрез бързите връзки, които добавихме на началната страница в АПИС Уеб.