Нова книга на Издателство АПИС

21 май 2013

На 15.05.2013 г. в СЮБ  се състоя първото представяне на новата книга на Издателство АПИС  -  „Съдебни актове в производството по несъстоятелност 2007-2012 г. - подбрана систематизирана и коментирана съдебна практика". 

Към изданието, специализирано и с ограничен тираж, беше демонстриран изключителен интерес от присъстващите няколкостотин юристи - голяма част от тиража беше разпродадена само за няколко часа.

Книгата включва около 170 съдебни акта - решения и определения в производството по несъстоятелност, постановени от различни по степен съдилища, подбрани, систематизирани, анотирани и коментирани от г-жа Нели Маданска. Съставителят на сборника и автор на коментарите в него е юрист с дългогодишен практически и изследователски опит в материята на търговската несъстоятелност - като адвокат, инспектор, отговарящ  за контрола и обучението на синдиците, главен инспектор в Министерството на правосъдието, член на работни групи за подготовката на ЗИД на Търговския закон, преподавател в Националния институт на правосъдието (където понастоящем е и и.д. директор) и автор на множество книги и статии по проблемите на несъстоятелността и дружественото право.

За практическата полза на сборника силно допринася както включването на почти всички решения на ВКС по несъстоятелността, произнесени до момента по реда на чл. 290 ГПК и следователно задължителни за съдилищата, така и отразяването в него чрез авторски коментар и отбелязвания към съответните съдебни актове, на измененията и допълненията в Търговския закон, Част IV „Несъстоятелност", от 28.02.2013 г. 

Книгата е естествено продължение на издадения по поръчка на Министерство на правосъдието от „Издателство АПИС" ООД през 2009 г. и получил висока оценка сборник „Решения на ВКС по дела по несъстоятелност 2005-2008 г.".

Изданието „Съдебни актове в производството по несъстоятелност 2007-2012 г. - подбрана систематизирана и коментирана съдебна практика" е с 650 страници, формат 70/100/16,  луксозно, с твърда, цветно илюстрирана корица.

Коричната цена на книгата е 30 (тридесет лева).

Вижте видео за книгата.

Вижте и други избрани моменти от семинара по търговско право.

За поръчка с отстъпка:     телефон: 0886/639 398,  e-mail: [email protected]