Семинар на тема "Избягване на двойното данъчно облагане"

19 юни 2013

Семинарът на тема: „ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ - тенденции, перспективи и развитие" ще се проведе на 5 юли от 13.30 ч. в залата на Съюза на юристите в България.

За първи път най-добрите експерти от Националната агенция за приходите:

  • ще разясняват какви са глобалните тенденции в развитието на данъчното сътрудничество между държавите и за ролята на данъчните спогодби в глобалната икономика 
  • и ще представят  Ръководството на ОИСР за трансферното ценообразуване.      

Участниците в семинара ще се запознаят с новите електронни издания на АПИС и Интерлекс консулт, които представят в превод на български език  „Модел на спогодба за данъците върху дохода и имуществото на ОИСР".

И още...Ще научите като се запишете за участие в семинара.

Участието е безплатно, но е необходимо да се обадите на тел.: 02/ 988 35 41, 980 48 27 или да се регистрирате тук.

Вижте поканата за семинара тук.