Семинар на тема "Избягване на двойното данъчно облагане"

19 юни 2013

Семинарът на тема: „ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ - тенденции, перспективи и развитие" ще се проведе на 5 юли от 13.30 ч. в залата на Съюза на юристите в България.

За първи път най-добрите експерти от Националната агенция за приходите:

  • ще разясняват какви са глобалните тенденции в развитието на данъчното сътрудничество между държавите и за ролята на данъчните спогодби в глобалната икономика 
  • и ще представят  Ръководството на ОИСР за трансферното ценообразуване.      

Участниците в семинара ще се запознаят с новите електронни издания на АПИС и Интерлекс консулт, които представят в превод на български език  „Модел на спогодба за данъците върху дохода и имуществото на ОИСР".

И още...Ще научите като се запишете за участие в семинара.

Участието е безплатно, но е необходимо да се обадите на тел.: 02/ 988 35 41, 980 48 27 или да се регистрирате тук.

Вижте поканата за семинара тук.

Още новини

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.

20 май 2020

Уебинар за интеграцията на фирмените бази данни на АПИС с платформата Salesforce Customer 360

Уебинарът „Customer 360: Съберете цялата информация за клиентите си на едно място“ ще се проведе на 27 май, сряда, от 15:00 ч.