Семинар на тема "Избягване на двойното данъчно облагане"

19 юни 2013

Семинарът на тема: „ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ - тенденции, перспективи и развитие" ще се проведе на 5 юли от 13.30 ч. в залата на Съюза на юристите в България.

За първи път най-добрите експерти от Националната агенция за приходите:

  • ще разясняват какви са глобалните тенденции в развитието на данъчното сътрудничество между държавите и за ролята на данъчните спогодби в глобалната икономика 
  • и ще представят  Ръководството на ОИСР за трансферното ценообразуване.      

Участниците в семинара ще се запознаят с новите електронни издания на АПИС и Интерлекс консулт, които представят в превод на български език  „Модел на спогодба за данъците върху дохода и имуществото на ОИСР".

И още...Ще научите като се запишете за участие в семинара.

Участието е безплатно, но е необходимо да се обадите на тел.: 02/ 988 35 41, 980 48 27 или да се регистрирате тук.

Вижте поканата за семинара тук.

Още новини

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище

15 юли 2019

Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

Доклад относно напредъка, намаляването на риска в банковия сектор на ЕС продължава с добрите темпове от последните години. Необслужваните кредити в Съюза продължават да намаляват. Всички елементи на договорения от Съвета през юли 2017 г. план за действие са изпълнени или в момента се изпълняват