АПИС и Интерлекс Консулт пускат електронни продукти на ОИСР

30 август 2013

За първи път в досегашната практика на ОИСР, АПИС и Интерлекс Консулт получиха лиценз да издадат в електронен вид на български език последните актуални версии от 2010 г. на „Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото (кратка версия)“ и Ръководство на ОИСР по трансферно ценообразуване за мултинационални предприятия и данъчни администрации“. Те се прилагат във всички държави-членки на ЕС и в повечето от останалите европейски държави.

Това са единствените официално лицензирани от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) български преводи  на актуалните версии на тези актове. Двата електронни продукта предлагат всички възможни удобства и улеснения за потребителя - препратки между разпоредбите и между тях и анексите към актовете, различни коментари, практики на Върховния административен съд и административните съдилища, спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, сключени от България и др.

За удобство на потребителите АПИС разработи иновативен интерфейс, позволяващ едновременно четене на разпоредбите на актовете  и свързаните с тях коментари и анекси.

АПИС е на разположение за демонстрация и инсталиране на продуктите в удобно за желаещите време.

 

Още новини

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище

15 юли 2019

Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

Доклад относно напредъка, намаляването на риска в банковия сектор на ЕС продължава с добрите темпове от последните години. Необслужваните кредити в Съюза продължават да намаляват. Всички елементи на договорения от Съвета през юли 2017 г. план за действие са изпълнени или в момента се изпълняват