АПИС и Интерлекс Консулт пускат електронни продукти на ОИСР

30 август 2013

За първи път в досегашната практика на ОИСР, АПИС и Интерлекс Консулт получиха лиценз да издадат в електронен вид на български език последните актуални версии от 2010 г. на „Модел на данъчна спогодба за доходите и имуществото (кратка версия)“ и Ръководство на ОИСР по трансферно ценообразуване за мултинационални предприятия и данъчни администрации“. Те се прилагат във всички държави-членки на ЕС и в повечето от останалите европейски държави.

Това са единствените официално лицензирани от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) български преводи  на актуалните версии на тези актове. Двата електронни продукта предлагат всички възможни удобства и улеснения за потребителя - препратки между разпоредбите и между тях и анексите към актовете, различни коментари, практики на Върховния административен съд и административните съдилища, спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, сключени от България и др.

За удобство на потребителите АПИС разработи иновативен интерфейс, позволяващ едновременно четене на разпоредбите на актовете  и свързаните с тях коментари и анекси.

АПИС е на разположение за демонстрация и инсталиране на продуктите в удобно за желаещите време.

 

Още новини

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.

20 май 2020

Уебинар за интеграцията на фирмените бази данни на АПИС с платформата Salesforce Customer 360

Уебинарът „Customer 360: Съберете цялата информация за клиентите си на едно място“ ще се проведе на 27 май, сряда, от 15:00 ч.