АПИС гради паневропейска платформа за съдебна практика по проекта EUCases

14 ноември 2013

АПИС участва като един от водещите партньори в изграждането на уникална паневропейска платформа по проекта EUCases, осъществяван с финансовата подкрепа на 7-ма рамкова програма на Европейския съюз. Уеб базираната EUCases Linking Platform ще свързва европейското законодателство и съдебна практика с нормативните и съдебните актове на шест държави-членки на ЕС: Германия, Франция, Великобритания, Италия, Австрия и България.

АПИС си партнира по проекта с три други иновативни предприятия от Италия и Германия, както и с две водещи научни организации - Института по информационни и комуникационни технологии към БАН и Департамента по информатика към Университета на Торино. Проектът стартира от 1 октомври 2014 г. и е с продължителност две години.

Подробна информация за целите и резултатите от изпълнението на проекта е публикувана на сайта на проекта: http://eucases.eu.

 

 

 

Още новини

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.

20 май 2020

Уебинар за интеграцията на фирмените бази данни на АПИС с платформата Salesforce Customer 360

Уебинарът „Customer 360: Съберете цялата информация за клиентите си на едно място“ ще се проведе на 27 май, сряда, от 15:00 ч.