АПИС гради паневропейска платформа за съдебна практика по проекта EUCases

14 ноември 2013

АПИС участва като един от водещите партньори в изграждането на уникална паневропейска платформа по проекта EUCases, осъществяван с финансовата подкрепа на 7-ма рамкова програма на Европейския съюз. Уеб базираната EUCases Linking Platform ще свързва европейското законодателство и съдебна практика с нормативните и съдебните актове на шест държави-членки на ЕС: Германия, Франция, Великобритания, Италия, Австрия и България.

АПИС си партнира по проекта с три други иновативни предприятия от Италия и Германия, както и с две водещи научни организации - Института по информационни и комуникационни технологии към БАН и Департамента по информатика към Университета на Торино. Проектът стартира от 1 октомври 2014 г. и е с продължителност две години.

Подробна информация за целите и резултатите от изпълнението на проекта е публикувана на сайта на проекта: http://eucases.eu.