АПИС гради паневропейска платформа за съдебна практика по проекта EUCases

14 ноември 2013

АПИС участва като един от водещите партньори в изграждането на уникална паневропейска платформа по проекта EUCases, осъществяван с финансовата подкрепа на 7-ма рамкова програма на Европейския съюз. Уеб базираната EUCases Linking Platform ще свързва европейското законодателство и съдебна практика с нормативните и съдебните актове на шест държави-членки на ЕС: Германия, Франция, Великобритания, Италия, Австрия и България.

АПИС си партнира по проекта с три други иновативни предприятия от Италия и Германия, както и с две водещи научни организации - Института по информационни и комуникационни технологии към БАН и Департамента по информатика към Университета на Торино. Проектът стартира от 1 октомври 2014 г. и е с продължителност две години.

Подробна информация за целите и резултатите от изпълнението на проекта е публикувана на сайта на проекта: http://eucases.eu.

 

 

 

Още новини

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище

15 юли 2019

Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

Доклад относно напредъка, намаляването на риска в банковия сектор на ЕС продължава с добрите темпове от последните години. Необслужваните кредити в Съюза продължават да намаляват. Всички елементи на договорения от Съвета през юли 2017 г. план за действие са изпълнени или в момента се изпълняват