Всички адвокати в САК с безплатен лиценз за АПИС Право и АПИС Практика

17 януари 2014

С решение на Висшия адвокатски съвет фирма АПИС е избрана да осъществява правно-информационното обслужване на членовете на Софийската адвокатска колегия чрез предоставяне на право за ползване на уеб версията на системите АПИС Право и АПИС Практика.

По силата на сключения договор между САК и АПИС всеки адвокат - член на САК има право на безплатен едногодишен достъп за ползването на пакета в интернет като се регистрира и получи персонално потребителско име и парола.

Още новини

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище