Всички адвокати в САК с безплатен лиценз за АПИС Право и АПИС Практика

17 януари 2014

С решение на Висшия адвокатски съвет фирма АПИС е избрана да осъществява правно-информационното обслужване на членовете на Софийската адвокатска колегия чрез предоставяне на право за ползване на уеб версията на системите АПИС Право и АПИС Практика.

По силата на сключения договор между САК и АПИС всеки адвокат - член на САК има право на безплатен едногодишен достъп за ползването на пакета в интернет като се регистрира и получи персонално потребителско име и парола.