Уеб система „ConsumerCases“

10 август 2015

АПИС има удоволствието да представи на българските потребители на правно-информационни услуги бета версия на приложението „ConsumerCases“. Системата е разработена от “АПИС Христович” ЕООД в консорциум с Университета в Торино и фирми от Германия в рамките на проекта EUCases, финансиран от Европейската комисия по 7-ма Рамкова програма на ЕС.

Уеб системата „ConsumerCases“ осигурява достъп до законодателството и съдебната практика в областта на потребителското право на Европейския съюз и на шест държави-членки на ЕС – Австрия, България, Германия, Италия, Обединеното кралство и Франция.

За всички, които искат да се запознаят със системата и да ползват безплатно приложението „ConsumerCases“, АПИС предоставя потребителско име и парола за свободен достъп:

Бихме се радвали, ако след като разгледате приложението, споделите своите впечатления с нас чрез попълване на анкетата, публикувана на сайта на проекта EUCases, на адрес: http://eucases.eu/ccsurvey/.

Екипът на АПИС е на разположение за допълнителна информация по съдържанието и функционалностите на продукта.

Още новини

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.

03 юни 2021

Важни промени в имиграционното законодателство са в сила от 1 юни, припомнят от „Ърнст и Янг“

Измененията целят усъвършенстване на институционалната рамка в областта на миграцията, като част предложенията на "EY България", направени по време на обществените консултации, са имплементирани в Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

28 май 2021

Решение на Съда на ЕС от 20 май 2021 г. по тълкуване на разпоредби от Директивата за ДДС

Съдът на Европейския съюз постанови решение по дело C-4/20, образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд във връзка с прилагането на разпоредби от Директива 2006/112 относно общата система на ДДС