Уеб система „ConsumerCases“

10 август 2015

АПИС има удоволствието да представи на българските потребители на правно-информационни услуги бета версия на приложението „ConsumerCases“. Системата е разработена от “АПИС Христович” ЕООД в консорциум с Университета в Торино и фирми от Германия в рамките на проекта EUCases, финансиран от Европейската комисия по 7-ма Рамкова програма на ЕС.

Уеб системата „ConsumerCases“ осигурява достъп до законодателството и съдебната практика в областта на потребителското право на Европейския съюз и на шест държави-членки на ЕС – Австрия, България, Германия, Италия, Обединеното кралство и Франция.

За всички, които искат да се запознаят със системата и да ползват безплатно приложението „ConsumerCases“, АПИС предоставя потребителско име и парола за свободен достъп:

Бихме се радвали, ако след като разгледате приложението, споделите своите впечатления с нас чрез попълване на анкетата, публикувана на сайта на проекта EUCases, на адрес: http://eucases.eu/ccsurvey/.

Екипът на АПИС е на разположение за допълнителна информация по съдържанието и функционалностите на продукта.

Още новини

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище