Уеб система „ConsumerCases“

10 август 2015

АПИС има удоволствието да представи на българските потребители на правно-информационни услуги бета версия на приложението „ConsumerCases“. Системата е разработена от “АПИС Христович” ЕООД в консорциум с Университета в Торино и фирми от Германия в рамките на проекта EUCases, финансиран от Европейската комисия по 7-ма Рамкова програма на ЕС.

Уеб системата „ConsumerCases“ осигурява достъп до законодателството и съдебната практика в областта на потребителското право на Европейския съюз и на шест държави-членки на ЕС – Австрия, България, Германия, Италия, Обединеното кралство и Франция.

За всички, които искат да се запознаят със системата и да ползват безплатно приложението „ConsumerCases“, АПИС предоставя потребителско име и парола за свободен достъп:

Бихме се радвали, ако след като разгледате приложението, споделите своите впечатления с нас чрез попълване на анкетата, публикувана на сайта на проекта EUCases, на адрес: http://eucases.eu/ccsurvey/.

Екипът на АПИС е на разположение за допълнителна информация по съдържанието и функционалностите на продукта.

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.