Семинар на тема: “Актуални въпроси на производството по преюдициални запитвания и на исковете за вреди срещу държавата в практиката на Съда на ЕС и българските съдилища”

25 август 2015

организират Съюзът на юристите в България и фирма АПИС

Форумът ще се проведе на 17 септември 2015 г. в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7.

Лектор:

- Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВ КОСТОВ, преподавател по право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“, автор на монографията „Актовете на Съда на Европейския съюз – правни последици“

Лекции:

  • Условията за допустимост на преюдициалните запитвания в светлината на практиката на Съда на ЕС и българските преюдициални запитвания
  • Редът за разглеждане на исковете за вреди срещу държавата в резултат от нарушение на правото на ЕС: анализ на практиката на Съда на ЕС и на Върховния касационен съд

Всеки участник в семинара ще получи пълнофункционален демо достъп до EUROCASES.

Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате:

  • за клиенти на АПИС: тук.
  • за други участници - на телефони: 02/9883541 и 02/9804827.

Семинара можете да проследите и по Интернет в реално време на сайта http://tv.apis.bg/

Можете да задавате предварителни въпроси за дискусия в рамките на семинара, на адрес: [email protected].

Поканата вижте тук.