Семинар на тема: “Актуални въпроси на производството по преюдициални запитвания и на исковете за вреди срещу държавата в практиката на Съда на ЕС и българските съдилища”

25 август 2015

организират Съюзът на юристите в България и фирма АПИС

Форумът ще се проведе на 17 септември 2015 г. в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7.

Лектор:

- Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВ КОСТОВ, преподавател по право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“, автор на монографията „Актовете на Съда на Европейския съюз – правни последици“

Лекции:

  • Условията за допустимост на преюдициалните запитвания в светлината на практиката на Съда на ЕС и българските преюдициални запитвания
  • Редът за разглеждане на исковете за вреди срещу държавата в резултат от нарушение на правото на ЕС: анализ на практиката на Съда на ЕС и на Върховния касационен съд

Всеки участник в семинара ще получи пълнофункционален демо достъп до EUROCASES.

Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате:

  • за клиенти на АПИС: тук.
  • за други участници - на телефони: 02/9883541 и 02/9804827.

Семинара можете да проследите и по Интернет в реално време на сайта http://tv.apis.bg/

Можете да задавате предварителни въпроси за дискусия в рамките на семинара, на адрес: seminar@apis.bg.

Поканата вижте тук.

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.