Семинар на тема: “Актуални въпроси на производството по преюдициални запитвания и на исковете за вреди срещу държавата в практиката на Съда на ЕС и българските съдилища”

25 август 2015

организират Съюзът на юристите в България и фирма АПИС

Форумът ще се проведе на 17 септември 2015 г. в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7.

Лектор:

- Гл. ас. д-р СТАНИСЛАВ КОСТОВ, преподавател по право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“, автор на монографията „Актовете на Съда на Европейския съюз – правни последици“

Лекции:

  • Условията за допустимост на преюдициалните запитвания в светлината на практиката на Съда на ЕС и българските преюдициални запитвания
  • Редът за разглеждане на исковете за вреди срещу държавата в резултат от нарушение на правото на ЕС: анализ на практиката на Съда на ЕС и на Върховния касационен съд

Всеки участник в семинара ще получи пълнофункционален демо достъп до EUROCASES.

Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате:

  • за клиенти на АПИС: тук.
  • за други участници - на телефони: 02/9883541 и 02/9804827.

Семинара можете да проследите и по Интернет в реално време на сайта http://tv.apis.bg/

Можете да задавате предварителни въпроси за дискусия в рамките на семинара, на адрес: seminar@apis.bg.

Поканата вижте тук.

Още новини

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище