АПИС представя новия продукт EuroCases на европейския пазар

05 октомври 2015

На 1 октомври 2015 г. АПИС представи новия си правно-информационен продукт – EuroCases, ориентиран към нуждите на юристите както на българския, така и на европейския пазар. EuroCases е иновативна уеб базирана информационна услуга, предоставяща достъп до практика на съдилища на държавите членки по прилагане на правото на Еврепейския съюз. Системата има амбицията да отговори на нуждите на десетките хиляди съдии, адвокати, юрисконсулти, експерти в публичната администрация и останалите юристи в Европа, чиято професионална дейност е тясно свързана с прилагането на правото на ЕС.

Основната добавена стойност на услугата е свързана с нейния трансграничен характер – в случаите, когато следва да се приложат норми на правото на ЕС, потребителите могат да почерпят идеи и опит как те са разтълкувани и приложени от съдилища на други държави членки – специфично знание, което не се предлага от техния национален доставчик на правна информация. В допълнение продуктът дава възможност да се следи за наличието на противоречива практика в държавите членки по прилагане на правото на Съюза, което съгласно Решението на Съда на ЕС по делото Filipe Ferreira (C-160/14) от 9 септември 2015 г. е основание за отправяне от националния съд на преюдициално запитване.

При разработването на системата EuroCases АПИС стъпва върху своя опита и доразвива резултатите от изпълнението на европейския проект EUCases (http://eucases.eu), осъществен с финансовата подкрепа на Европейската комисия по 7-ма Рамкова програма за изследвания и иновации на Европейския съюз.

Всички юристи, които се интересуват от съдържанието и функционалността на новия продукт, могат да го тестват безплатно, като се регистрират на сайта http://eurocases.eu.

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.