АПИС стана Златен партньор на Майкрософт

15 декември 2015

АПИС покри изискванията за Златен партньор на Майкрософт с компетенция Application Development. До този момент АПИС имаше статут на Сребърен партньор с тази компетенция.

АПИС продължава да е и Сребърен партньор на Майкрософт с компетенция Data Platform от 2003 г. досега.

Това е признание за високата квалификация на софтуерния ни екип в ползването на последните технологии на Майкрософт, както и оценка за качеството на предлаганите от АПИС продукти и услуги.

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.