АПИС стана Златен партньор на Майкрософт

15 декември 2015

АПИС покри изискванията за Златен партньор на Майкрософт с компетенция Application Development. До този момент АПИС имаше статут на Сребърен партньор с тази компетенция.

АПИС продължава да е и Сребърен партньор на Майкрософт с компетенция Data Platform от 2003 г. досега.

Това е признание за високата квалификация на софтуерния ни екип в ползването на последните технологии на Майкрософт, както и оценка за качеството на предлаганите от АПИС продукти и услуги.