АПИС стана Златен партньор на Майкрософт

15 декември 2015

АПИС покри изискванията за Златен партньор на Майкрософт с компетенция Application Development. До този момент АПИС имаше статут на Сребърен партньор с тази компетенция.

АПИС продължава да е и Сребърен партньор на Майкрософт с компетенция Data Platform от 2003 г. досега.

Това е признание за високата квалификация на софтуерния ни екип в ползването на последните технологии на Майкрософт, както и оценка за качеството на предлаганите от АПИС продукти и услуги.

Още новини

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище