Кръгла маса на тема: "Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) в България - предизвикателства и перспективи"

29 януари 2016

организират Съюзът на юристите в България и АПИС Европа

на 12 февруари 2016 г. от 10.30 ч. в залата на СЮБ – гр. София, ул. Пиротска № 7.

Форумът се провежда с подкрепата на Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Специален гост на Кръглата маса е г-н Марк ван Опайнен, член на работната група по е-Право и е-Правосъдие към Съвета на Европейския съюз, който ще запознае участниците с целите и ползите от използването на стандарта ЕCLI.

 

Предварителна програма на Кръглата маса можете да видите тук.

Форма за регистрация за събитието тук.

Материали за идентификатора ECLI:

Още новини

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище