Кръгла маса на тема: "Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) в България - предизвикателства и перспективи"

29 януари 2016

организират Съюзът на юристите в България и АПИС Европа

на 12 февруари 2016 г. от 10.30 ч. в залата на СЮБ – гр. София, ул. Пиротска № 7.

Форумът се провежда с подкрепата на Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Специален гост на Кръглата маса е г-н Марк ван Опайнен, член на работната група по е-Право и е-Правосъдие към Съвета на Европейския съюз, който ще запознае участниците с целите и ползите от използването на стандарта ЕCLI.

 

Предварителна програма на Кръглата маса можете да видите тук.

Форма за регистрация за събитието тук.

Материали за идентификатора ECLI:

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.