Всички адвокати в САК с безплатен лиценз за АПИС Право и АПИС Практика през 2016 г.

30 януари 2016

Съгласно решение на УС на САК от 26.01.2016 г. за сключване на договор, фирма АПИС ще осъществява правно-информационно обслужване на членовете на САК чрез предоставяне на право за ползване на онлайн (уеб) версията на правните информационни системи АПИС ПРАВО и АПИС ПРАКТИКА.

По силата на това решение всеки редовно вписан адвокат от Софийската адвокатска колегия има право да получи достъп за безплатно ползване в интернет на този пакет.

Ако е бил регистриран по силата на Договора за правно-информационно обслужване между САК и АПИС за 2014 г., може да използва същото потребителско име и парола.

Ако не е бил регистриран - трябва да се регистрира, за да получи персонално потребителско име и парола.

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.