Семинар на тема: Приложение на правото на Европейския съюз в българската съдебна практика

05 февруари 2016

Пълен запис на семинара можете да гледате на сайта http://tv.apis.bg/ 

(използвайте Internet Explorer като браузър)

 

Организаратори са: Съюзът на юристите в България и АПИС Европа.

Форумът ще се проведе на 26.02.2016 г. от 13.00 ч. в залата на СЮБ, ул. „Пиротска“ № 7.

Теми и Лектори:

  • "Актуални проблеми в практиката на Съда на ЕС през 2015 г. относно значението на производството за преюдициални запитвания и ролята на съдилищата на държавите-членки" – доц. д.ю.н. Атанас Семов, Носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС, ръководител на Международната магистърска програма „Право на ЕС” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Директор на Института по Европейско право
  • "Силната страна на слабите елементи в търговската марка - актуална практика на Съда на ЕС по въпросите за значението на неотличителните елементи на търговските марки в производствата по регистрация и заличаване"съдия Любка Стоянова, заместник-председател на Административен съд София-град

Ще бъде представен новият продукт на АПИС: EuroCases – практика на Съда на ЕС в Люксембург и на върховните съдилища на Австрия, България, Великобритания, Германия, Италия, Франция и други държави членки по прилагане правото на Европейския съюз. Правно-информационната система е създадена с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате тук или на телефони: 02/9883541 и 02/9804827.

За желаещите да участват, които нямат възможност да присъстват в залата е осигурена алтернативна възможност да проследят семинара в реално време по Интернет на сайта http://tv.apis.bg/.

Поканата за семинара можете да видите тук.

 

Съкратен вариант на лекцията на доц. д.ю.н. Атанас Семов ни беше предоставен любезно от лектора за публикуване на сайта на АПИС – моля кликнете тук, за да отворите публикацията.

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.