Семинар на тема: Приложение на правото на Европейския съюз в българската съдебна практика

05 февруари 2016

Пълен запис на семинара можете да гледате на сайта http://tv.apis.bg/ 

(използвайте Internet Explorer като браузър)

 

Организаратори са: Съюзът на юристите в България и АПИС Европа.

Форумът ще се проведе на 26.02.2016 г. от 13.00 ч. в залата на СЮБ, ул. „Пиротска“ № 7.

Теми и Лектори:

  • "Актуални проблеми в практиката на Съда на ЕС през 2015 г. относно значението на производството за преюдициални запитвания и ролята на съдилищата на държавите-членки" – доц. д.ю.н. Атанас Семов, Носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС, ръководител на Международната магистърска програма „Право на ЕС” в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Директор на Института по Европейско право
  • "Силната страна на слабите елементи в търговската марка - актуална практика на Съда на ЕС по въпросите за значението на неотличителните елементи на търговските марки в производствата по регистрация и заличаване"съдия Любка Стоянова, заместник-председател на Административен съд София-град

Ще бъде представен новият продукт на АПИС: EuroCases – практика на Съда на ЕС в Люксембург и на върховните съдилища на Австрия, България, Великобритания, Германия, Италия, Франция и други държави членки по прилагане правото на Европейския съюз. Правно-информационната система е създадена с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате тук или на телефони: 02/9883541 и 02/9804827.

За желаещите да участват, които нямат възможност да присъстват в залата е осигурена алтернативна възможност да проследят семинара в реално време по Интернет на сайта http://tv.apis.bg/.

Поканата за семинара можете да видите тук.

 

Съкратен вариант на лекцията на доц. д.ю.н. Атанас Семов ни беше предоставен любезно от лектора за публикуване на сайта на АПИС – моля кликнете тук, за да отворите публикацията.

Още новини