АПИС представи системата EuroCases на форума за ECLI

16 февруари 2016

На 12.02.2016 г. в СЮБ беше проведена кръгла маса на тема „Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) в България - предизвикателства и перспективи”. Специален гост на събитието бе господин Марк ван Опайнен, член на работната група по е-Право и е-Правосъдие към Съвета на Европейския съюз и основен радетел за въвеждането на ECLI в рамките на Съюза.

Със съгласието на г-н Опайнен, публикуваме тук неговата презентация в превод на български език.

В рамките на форума бе представена новата информационна система на АПИС – EuroCases, предоставяща достъп до национална съдебна практика на съдилища на държавите-членки по прилагане на Правото на ЕС. Присъстващите представители на Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и др. проследиха с голям интерес презентацията на Христо Констанатинов, заместник-управител на АПИС, изказаха положителни мнения и дадоха висока професионална оценка за продукта.

Вижте отзиви тук.

Още новини