АПИС представи системата EuroCases на форума за ECLI

16 февруари 2016

На 12.02.2016 г. в СЮБ беше проведена кръгла маса на тема „Въвеждането на Европейския идентификатор за съдебна практика (ECLI) в България - предизвикателства и перспективи”. Специален гост на събитието бе господин Марк ван Опайнен, член на работната група по е-Право и е-Правосъдие към Съвета на Европейския съюз и основен радетел за въвеждането на ECLI в рамките на Съюза.

Със съгласието на г-н Опайнен, публикуваме тук неговата презентация в превод на български език.

В рамките на форума бе представена новата информационна система на АПИС – EuroCases, предоставяща достъп до национална съдебна практика на съдилища на държавите-членки по прилагане на Правото на ЕС. Присъстващите представители на Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и др. проследиха с голям интерес презентацията на Христо Констанатинов, заместник-управител на АПИС, изказаха положителни мнения и дадоха висока професионална оценка за продукта.

Вижте отзиви тук.

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.