Обществено обсъждане на предложените от МС изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

18 януари 2019

Във връзка със започналото обществено обсъждане на предложените от Министерския съвет изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, АПИС предоставя на всички заинтересовани лица и организации да ползват консолидирана версия на ППЗОП, интегрираща предвижданите промени в отделните разпоредби на правилника. Предложените промени в ППЗОП, са приети от МС с "Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки", публикуван в Портала за обществени консултации на адрес: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4009.

Предоставената консолидирана версия има за цел да улесни и подпомогне участието в общественото обсъждане на всички възложители и участници в обществените поръчки, както и експертите в тази област.

Консолидирания текст на ППЗОП можете да видите тук.