Обществено обсъждане на предложените от МС изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

18 януари 2019

Във връзка със започналото обществено обсъждане на предложените от Министерския съвет изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, АПИС предоставя на всички заинтересовани лица и организации да ползват консолидирана версия на ППЗОП, интегрираща предвижданите промени в отделните разпоредби на правилника. Предложените промени в ППЗОП, са приети от МС с "Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки", публикуван в Портала за обществени консултации на адрес: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4009.

Предоставената консолидирана версия има за цел да улесни и подпомогне участието в общественото обсъждане на всички възложители и участници в обществените поръчки, както и експертите в тази област.

Консолидирания текст на ППЗОП можете да видите тук.

Още новини

01 октомври 2019

Свалете безплатно приложението „GDPR в твоя джоб“, разработено по проекта SMEDATA

Мобилно приложение "GDPR в твоя джоб" е достъпно за изтегляне от магазините за приложения на Google и Apple. Приложението представя GDPR по лесен за използване и лесен за разбиране начин

25 септември 2019

Обучителни семинари по GDPR (Проект SMEDATA) – регистрация за участие

В рамките на проекта SMEDATA е предвидено провеждането на 24 обучения насочени към представители на малкия и среден бизнес в България и Италия. Целта им е повишаване на осведомеността на представители на МСП, както и на юристите, които работят с малкия и среден бизнес, във връзка с правната рамка за защита на личните данни.

11 септември 2019

Обществено обсъждане на ЗОП и ЗКПО

Публикувани законопроектите на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)