Кръгла маса за обществено обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

22 юни 2018

Съюзът на юристите в България, Асоциацията на българските административни съдии и Националният съюз на юрисконсултите, със съдействието на „АПИС Европа“ АД, организират кръгла маса за обществено обсъждане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.   

За представяне на законопроекта са поканени експерти на Агенцията по обществени поръчки. Обобщените предложения от дискусията на кръглата маса ще бъдат предоставени на Министерския съвет.

За Ваше улеснение прилагаме изготвената от АПИС консолидирана версия на Закона за обществените поръчки, съдържаща предложените промени. В допълнение, продуктите на АПИС съдържат богата правна и справочна информация за обществените поръчки.

Текстът на законопроекта, мотивите към него и останалите придружаващи документи можете да откриете на Портала за обществени консултации на адрес:   

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3570

Каним Ви да участвате във форума, който ще се проведе на 5 юли 2018 г. от 10 ч. в сградата на Съюза на юристите в България, ул. „Пиротска“ 7, ет. 1.   

Можете да потвърдите Вашето участие тук, както и да изпратите писмени становища по темата на електронен адрес [email protected].  

Още новини

12 юли 2021

Последни изменения в рамката за счетоводно и финансово отчитане

В OB L 234, 2.07.2021 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 г., с който са приети изменения в някои международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО).

25 юни 2021

Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

От 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Васил Василев - част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, представя основните акценти от изменията в интервю за eCommerce Academy.

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.