Кръглата маса в СЮБ обсъди предложения за промени в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

06 юли 2018

На 5 юли 2018 г. в залата на Съюза на юристите в България, с организационното съдействие на АПИС, беше проведена Кръгла маса за обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в която участие взеха широк кръг представители на държавни и общински структури, браншови и неправителствени организации, както и водещи компании от частния сектор.

Обсъждането протече при голям интерес, заслуга за което имат както модераторите-експерти в областта на обществените поръчки - адв. Елена Димова и адв. Александър Александров, така и участниците, по-голяма част от които бяха предварително подготвени с мнения, писмени становища и нови предложения по проекта. Активната дискусионна обстановка, която се създаде в залата, завърши с обобщаване на най-важните предложения за промени в текстовете на предложения законопроект. Модераторите и специалистите по обществени поръчки в СЮБ се ангажираха да изготвят кратко резюме на предложенията, което ще бъде публикувано в Портала за обществени консултации към Министерския съвет - http://www.strategy.bg/, както и на сайта на АПИС и на останалите организатори на събитието.

За улеснение на всички, които се интересуват от законопроекта, АПИС изготви консолидирана версия на Закона за обществените поръчки, съдържаща предложените промени. Текстът на законопроекта, мотивите към него и останалите придружаващи документи можете да откриете на Портала за обществени консултации на адрес:   

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3570

Още новини

01 септември 2022

Ново! АПИС Строй – първото уеб базирано софтуерно решение за изготвяне на актове и протоколи по време на строителството

АПИС Строй – актове и протоколи е най-новият уникален продукт на АПИС без аналог на българския пазар

31 август 2022

Ново издание на „Етюди за правото и информацията“

На книжния пазар вече е достъпно второто преработено, разширено и допълнено издание на „Етюди за правото и информацията, или Законовите двери в полето на Правото“ на доц. д-р Орлин Радев. Книгата е на Издателство „Сиби“, като финансова подкрепа за нейното издаване бе оказана от АПИС.

09 август 2022

Последни изменения в Кодекса на труда, в сила от 1.08.2022 г.

В ДВ, бр. 62 от 5.08.2022 г. е обнародван Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се транспонират директиви на ЕС, касаещи трудовите права на работниците и служителите.