Кръглата маса в СЮБ обсъди предложения за промени в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

06 юли 2018

На 5 юли 2018 г. в залата на Съюза на юристите в България, с организационното съдействие на АПИС, беше проведена Кръгла маса за обществено обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, в която участие взеха широк кръг представители на държавни и общински структури, браншови и неправителствени организации, както и водещи компании от частния сектор.

Обсъждането протече при голям интерес, заслуга за което имат както модераторите-експерти в областта на обществените поръчки - адв. Елена Димова и адв. Александър Александров, така и участниците, по-голяма част от които бяха предварително подготвени с мнения, писмени становища и нови предложения по проекта. Активната дискусионна обстановка, която се създаде в залата, завърши с обобщаване на най-важните предложения за промени в текстовете на предложения законопроект. Модераторите и специалистите по обществени поръчки в СЮБ се ангажираха да изготвят кратко резюме на предложенията, което ще бъде публикувано в Портала за обществени консултации към Министерския съвет - http://www.strategy.bg/, както и на сайта на АПИС и на останалите организатори на събитието.

За улеснение на всички, които се интересуват от законопроекта, АПИС изготви консолидирана версия на Закона за обществените поръчки, съдържаща предложените промени. Текстът на законопроекта, мотивите към него и останалите придружаващи документи можете да откриете на Портала за обществени консултации на адрес:   

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3570

Още новини

12 юли 2021

Последни изменения в рамката за счетоводно и финансово отчитане

В OB L 234, 2.07.2021 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 г., с който са приети изменения в някои международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО).

25 юни 2021

Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

От 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Васил Василев - част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, представя основните акценти от изменията в интервю за eCommerce Academy.

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.