От 1 август влиза в сила таван за размера на банковите такси

01 август 2018

Среден размер на таксите за услугите по приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, предоставяни по разплащателни сметки на потребители

Банките следва да съобразят приемливия размер на таксите на услугите по платежна сметка за основни операции, изброени в приложение № 1 към чл. 34 от Наредба № 3 на БНБ, със средния размер на таксите, публикуван от БНБ и с изискванията на чл. 36, ал. 2 от Наредба № 3 на БНБ, най-късно до 1 август 2018 г. съгласно § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 на БНБ.

Услуга в левове по разплащателна сметка на територията на страната

Средeн размер на таксите

Откриване на разплащателна сметка

▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката

1.79 лв.

▪ Откриване на разплащателна сметка в офис на банката с издаване на дебитна карта към сметката

1.32 лв.

Обслужване на разплащателна сметка 

▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката

2.27 лв./мес.

▪ Обслужване на разплащателна сметка в офис на банката с издадена дебитна карта към сметката

2.02 лв./мес.

Закриване на разплащателна сметка 

▪ Закриване на разплащателна сметка в офис, открита до 6 месеца от датата на закриване

3.20 лв.

Внасяне на средства по разплащателна сметка

▪ Внасяне на средства по разплащателна сметка в офис на банката

до 4161 лв. - без такса

Теглене на пари в брой от разплащателна сметка

▪ На каса в офис на банката до 1 000 лв. *

1.02 лв.

0.2% от сумата,

мин. 1.40 лв.

▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката

0.20 лв.

▪ С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка

0.92 лв.

Плащане по директен дебит

▪ Към сметка при същата банка

1.35 лв.

▪ Към сметка при друга банка

2.28 лв.

Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет

▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката

0.00 лв.

▪ Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка

0.00 лв.

Кредитен превод

▪ На хартиен носител към платежна сметка при същата банка

0.99 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка

0.49 лв.

▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

2.22 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка

1.08 лв.

▪ На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка

1.05 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка

0.46 лв.

▪ На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

2.29 лв.

▪ Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка

0.97 лв.

Периодичен превод

▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител

0.92 лв.

▪ Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране

0.53 лв.

▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител

1.75 лв.

▪ Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране

1.33 лв.

Още новини

12 юли 2021

Последни изменения в рамката за счетоводно и финансово отчитане

В OB L 234, 2.07.2021 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 г., с който са приети изменения в някои международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО).

25 юни 2021

Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

От 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Васил Василев - част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, представя основните акценти от изменията в интервю за eCommerce Academy.

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.