Важно за клиентите на информационната система за фирмите и организациите Апис Регистър+

14 август 2018

Във връзка с временно преустановения достъп до Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, ви уведомяваме, че данните в системата са актуални до 09.08.2018 г. включително. До тази дата Апис Регистър+ съдържа пълната информация, включително сканираните документи на обявените актове, които са на наш сървър.

Известяването за промени в списъците работи за Искови молби по несъстоятелност.

До възобновяването на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, предоставяме достъп до пълната информация за тях, чрез информационната система за лицата и организациите Апис Регистър+, актуална към 09.08.2018 г. включително.

Достъп за свободно ползване в рамките на 24 часа можете да получите като се регистрирате тук:

https://events.apis.bg/FreeReg/Default.aspx?od=5bcfca4a-66c1-4d01-9929-bf9e4d5efc2c.

(при регистрацията се предоставят лични данни, които са необходими за осигуряване на достъп до продуктите и се обработват съгласно нормативните изисквания за защита на личните данни и Декларацията за поверителност на Апис)

Още новини

12 юли 2021

Последни изменения в рамката за счетоводно и финансово отчитане

В OB L 234, 2.07.2021 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 г., с който са приети изменения в някои международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО).

25 юни 2021

Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

От 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Васил Василев - част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, представя основните акценти от изменията в интервю за eCommerce Academy.

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.