Нов режим на плащане от разпоредител с бюджет от 3 септември 2018 г.

24 август 2018

Важна информация в АПИС ФИНАНСИ за ДЪРЖАВНИТЕ и МЕСТНИТЕ администрации и страните по договор с публични органи:

- Нов режим на плащане от разпоредител с бюджет - Условия и ред за разплащанията на разпоредителите с бюджет от 3 септември 2018 г. 

и друга важна информация:

- Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2018 година (в сила от 17.07 и 20.07.2018 г.)

Евро Финанси: Данъчна практика по дела от България 

Следете във финансовите продукти на АПИС отговорите и на други важни въпроси, които Ви интересуват.

Подробности за продукта Апис Финанси можете да видите тук: https://apis.bg/bg/product/apis-finansi.

Абонамент за продуктите Апис Финанси, Евро Финанси, както и за другите продукти на Апис можете да направите тук: https://apis.bg/bg/tyrgovci, или да заявите своя интерес на тел. 02/9804827, 02/9883541.

Още новини

15 юли 2019

Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

Доклад относно напредъка, намаляването на риска в банковия сектор на ЕС продължава с добрите темпове от последните години. Необслужваните кредити в Съюза продължават да намаляват. Всички елементи на договорения от Съвета през юли 2017 г. план за действие са изпълнени или в момента се изпълняват

12 юли 2019

Запис на семинара "Закон за обществените поръчки - експертни насоки за прилагането му"

По време на семинара беше представен новия продукт на Апис: "Досиетата ЗОП" - Уникална колекция от събрани, обработени и свързани данни от протоколите на възложителите, публикувани в повече от 5 000 профила на купувача, заедно с пълния набор от документи в Регистъра на обществените поръчки

03 юли 2019

Съдът на ЕС с тълкуване на чл. 90 от Директивата за ДДС във връзка с прилагането на чл. 115 от ЗДДС по делото на „УниКредит Лизинг“ ЕАД срещу НАП

Съдът на Европейския съюз днес се произнесе по преюдициално запитване на България относно общата система на данъка върху добавената стойност. По дело C‑242/18, образувано по преюдициално запитване на Върховен административен съд се даде тълкуване на чл. 90 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност.