Нов режим на плащане от разпоредител с бюджет от 3 септември 2018 г.

24 август 2018

Важна информация в АПИС ФИНАНСИ за ДЪРЖАВНИТЕ и МЕСТНИТЕ администрации и страните по договор с публични органи:

- Нов режим на плащане от разпоредител с бюджет - Условия и ред за разплащанията на разпоредителите с бюджет от 3 септември 2018 г. 

и друга важна информация:

- Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2018 година (в сила от 17.07 и 20.07.2018 г.)

Евро Финанси: Данъчна практика по дела от България 

Следете във финансовите продукти на АПИС отговорите и на други важни въпроси, които Ви интересуват.

Подробности за продукта Апис Финанси можете да видите тук: https://apis.bg/bg/product/apis-finansi.

Абонамент за продуктите Апис Финанси, Евро Финанси, както и за другите продукти на Апис можете да направите тук: https://apis.bg/bg/tyrgovci, или да заявите своя интерес на тел. 02/9804827, 02/9883541.

Още новини

12 юли 2021

Последни изменения в рамката за счетоводно и финансово отчитане

В OB L 234, 2.07.2021 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 г., с който са приети изменения в някои международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО).

25 юни 2021

Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

От 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Васил Василев - част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, представя основните акценти от изменията в интервю за eCommerce Academy.

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.