Нов режим на плащане от разпоредител с бюджет от 3 септември 2018 г.

24 август 2018

Важна информация в АПИС ФИНАНСИ за ДЪРЖАВНИТЕ и МЕСТНИТЕ администрации и страните по договор с публични органи:

- Нов режим на плащане от разпоредител с бюджет - Условия и ред за разплащанията на разпоредителите с бюджет от 3 септември 2018 г. 

и друга важна информация:

- Промени в данъчното и счетоводното законодателство за 2018 година (в сила от 17.07 и 20.07.2018 г.)

Евро Финанси: Данъчна практика по дела от България 

Следете във финансовите продукти на АПИС отговорите и на други важни въпроси, които Ви интересуват.

Подробности за продукта Апис Финанси можете да видите тук: https://apis.bg/bg/product/apis-finansi.

Абонамент за продуктите Апис Финанси, Евро Финанси, както и за другите продукти на Апис можете да направите тук: https://apis.bg/bg/tyrgovci, или да заявите своя интерес на тел. 02/9804827, 02/9883541.