Решение на Съда на ЕС по дело С-571/16 (запитване от Административен съд - Варна)

04 октомври 2018

Съдът на ЕС постанови на 4 октомври 2018 г. своето решение по преюдициалното запитване, отправено от Административен съд - Варна, относно вредите от забавеното изплащане на гарантираните средства по разплащателна сметка в КТБ, които са станали неналични, и отговорност на държавата за вреди, причинени на частноправни субекти от нарушения на правото на Еврпоейския съюз.

Диспозитива на решението на Съда на ЕС по дело С-571/16 можете да видите тук.

Подробен коментар и мнения на специалисти за значението на решението на Съда на ЕС за българската правна система са публикувани в онлайн изданието на в. "Капитал".