Семинар "ЗАЩО ДА ПОЛЗВАМЕ МЕДИАТОР ПРИ ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ?"

25 октомври 2018

Съюзът на юристите в България и “АПИС ЕВРОПА“ АД Ви канят да вземете участие в семинар на тема: „ЗАЩО ДА ПОЛЗВАМЕ МЕДИАТОР ПРИ ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ?“, който ще се проведе на 08.11.2018 г. /четвъртък/ от 13.30 ч. в сградата на Съюза на юристите в България, гр.София, ул. “Пиротска” № 7.

Лектори:

  • адв. Георги Бакалов, член на Софийска адвокатска колегия и зам. директор на Института за решаване на конфликти
  • адв. Дима Александрова, адвокат към САК, медиатор и обучител на отбори от Софийския университет
  • адв. Албена Комитова, адвокат от САК, медиатор, обучител по медиация и преговори, консултант по създаване на центрове по медиация
  • Васил Василев, Длъжностното лице по защита на данните в „АПИС ЕВРОПА“ АД ще представи функционалностите на правно-информационните и регистровите продукти на АПИС

Ако желаете да посетите семинара, моля да се регистрирате тук или да се обадите на следните телефони: 02/ 988 35 41, 02/ 980 48 27.

АПИС осигурява алтернативна възможност за проследяване на семинара в реално време в Интернет на адрес: http://tv.apis.bg.

Допълнителна информация можете намерите в прикачената програма.