Семинар по GDPR

16 ноември 2018

Семинар по GDPR организират „АПИС Европа“ АД и Съюзът на юристите в България, на който да бъдат отчетени първите стъпки и резултати по прилагането на новите европейски регулации.

Форумът ще се проведе на 23.11.2018 г. (петък) от 10.00 ч. в сградата на СЮБ в София, ул. „Пиротска“ № 7.

Целта на семинара e да се сподели направеното в различните сфери на дейност през изминалите шест месеца от влизането в сила на Регламента, да се откроят добрите технологични решения, организационни практики и софтуерни услуги, разработени във връзка с идентифицирането, обработването, съхраняването и преноса на лични данни, както и да се обсъдят възникналите затруднения.

Важен момент в работата на семинара ще бъде участието на представител на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Той ще запознае аудиторията с първите наблюдения и изводи от прилагането на GDPR през изминалите шест месеца. Ще бъде направен преглед и на предстоящите промени в Закона за защита на личните данни, предложени с приетия на първо четене от Народното събрание Законопроект за изменения и допълнение на ЗЗЛД. За улеснение на участниците, АПИС е изготвил неофициална консолидирана версия на ЗЗЛД, включваща изменените в съответствие със законопроекта разпоредби на закона, която можете за изтеглите тук

Специален гост-лектор на събитието ще бъде съдия Любка Петрова, заместник-председател на Административен съд София-град.

Подробна програма на семинара можете да видите тук.

Посетителите няма да заплащат такса за участие в събитието.

Необходимо е да потвърдят интереса си тук, на e-mail: seminar@apis.bg или на тел. 02/988 35 41.