Национален семинар „Данъчно законодателство и практика - 2019 г.“

16 ноември 2018

Национален семинар на тема: „Данъчно законодателство и практика - 2019 г.“ ще се проведе на 07.12.2018 г. от 12.30 ч. в сградата на Съюза на юристите в България, гр. София, ул. "Пиротска" № 7.

Организатори на форума са: Институтът на професионалните счетоводители в България (ИПСБ), Съюзът на юристите в България и "АПИС Европа" АД.

Лектори:

- Росен Иванов, специалист по данъчно облагане и автор на многобройни публикации в тази област;

- Евгени Руйков - председател на УС на ИПСБ;

- Светлана Павлова - член на УС на ИПСБ, регистриран одитор, Ейч Ел Би България.

Участието е безплатно.

Организаторите канят всички, които имат интерес към темата, да посетят семинара, а онези, които не могат да присъстват ще имат възможност да го проследят онлайн в реално време по Интернет на адрес: http://tv.apis.bg.

Предварителни въпроси и предложения за дискусия в рамките на семинара можете да изпращате на адрес: [email protected].

Регистрирайте се за участие тук или на тел.: 02/988 35 41, 980 48 27.

Допълнителна информация можете да видите тук.

Още новини

12 юли 2021

Последни изменения в рамката за счетоводно и финансово отчитане

В OB L 234, 2.07.2021 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 г., с който са приети изменения в някои международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО).

25 юни 2021

Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

От 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Васил Василев - част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, представя основните акценти от изменията в интервю за eCommerce Academy.

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.