АПИС улеснява търсенето на съдебна практика

02 януари 2019

С нова функционалност се улеснява търсенето и намирането на релевантна съдебна практика в базата данни на АПИС. В текстовете на нормативните актове, под всеки член, по който има произнасяне на съда, вече е наличен линк Анотирана съдебна практика. С клик на връзката, потребителят достъпва списък на съдебните актове, които са анотирани и са подредени спрямо йерархията на съдилищата. Това позволява лесно и бързо да се достигне до релевантна съдебна практика по конкретна разпоредба от нормативен акт. Всички решения на ВКС са резюмирани, като тълкувателните решения са изнесени най-отгоре в списъка, което дава възможност тълкувателната практика да бъде достигана с приоритет.

Формата Свързана съдебна практика е актуализирана. Посочването на нормативен акт вече се осъществява като потребителят може да изпише абревиатурата му в поле за търсене. Получаването на резултат е много по-бързо.

Още новини

12 юли 2021

Последни изменения в рамката за счетоводно и финансово отчитане

В OB L 234, 2.07.2021 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 г., с който са приети изменения в някои международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО).

25 юни 2021

Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

От 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Васил Василев - част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, представя основните акценти от изменията в интервю за eCommerce Academy.

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.