АПИС улеснява търсенето на съдебна практика

02 януари 2019

С нова функционалност се улеснява търсенето и намирането на релевантна съдебна практика в базата данни на АПИС. В текстовете на нормативните актове, под всеки член, по който има произнасяне на съда, вече е наличен линк Анотирана съдебна практика. С клик на връзката, потребителят достъпва списък на съдебните актове, които са анотирани и са подредени спрямо йерархията на съдилищата. Това позволява лесно и бързо да се достигне до релевантна съдебна практика по конкретна разпоредба от нормативен акт. Всички решения на ВКС са резюмирани, като тълкувателните решения са изнесени най-отгоре в списъка, което дава възможност тълкувателната практика да бъде достигана с приоритет.

Формата Свързана съдебна практика е актуализирана. Посочването на нормативен акт вече се осъществява като потребителят може да изпише абревиатурата му в поле за търсене. Получаването на резултат е много по-бързо.

Още новини

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище

15 юли 2019

Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

Доклад относно напредъка, намаляването на риска в банковия сектор на ЕС продължава с добрите темпове от последните години. Необслужваните кредити в Съюза продължават да намаляват. Всички елементи на договорения от Съвета през юли 2017 г. план за действие са изпълнени или в момента се изпълняват