АПИС улеснява търсенето на съдебна практика

02 януари 2019

С нова функционалност се улеснява търсенето и намирането на релевантна съдебна практика в базата данни на АПИС. В текстовете на нормативните актове, под всеки член, по който има произнасяне на съда, вече е наличен линк Анотирана съдебна практика. С клик на връзката, потребителят достъпва списък на съдебните актове, които са анотирани и са подредени спрямо йерархията на съдилищата. Това позволява лесно и бързо да се достигне до релевантна съдебна практика по конкретна разпоредба от нормативен акт. Всички решения на ВКС са резюмирани, като тълкувателните решения са изнесени най-отгоре в списъка, което дава възможност тълкувателната практика да бъде достигана с приоритет.

Формата Свързана съдебна практика е актуализирана. Посочването на нормативен акт вече се осъществява като потребителят може да изпише абревиатурата му в поле за търсене. Получаването на резултат е много по-бързо.

Още новини

15 май 2019

По проекта SMEDATA бяха публикувани доклади относно проведените анкети за GDPR съответствие на малките и средни предприятия

„SMEDATA - Осигуряване на най-високо ниво на защита на неприкосновеността и личните данни чрез иновативни инструменти за МСП и гражданите” се координира от българската Комисия за защита на личните данни

14 май 2019

Държавите членки трябва да задължат работодателите да въведат система за измерване на продължителността на дневното работно време

Съд на Европейския съюз ПРЕССЪОБЩЕНИЕ №1/19 Люксембург, 14 май 2019 г. Решение по дело C 55/18

09 май 2019

Съдът на ЕС се произнесе по запитването на ОС – Благоевград относно неплащането на парични вноски в бюджета на етажната собственост

Какво е правното естество на задълженията, произтичащи от решение на общо събрание на собствениците на сграда в режим на етажна собственост - Решение по преюдициално запитване от България , дело C 25/18