АПИС разработва мобилно приложение по европейския проект SMEDATA, координиран от КЗЛД

04 януари 2019

„АПИС Европа” АД ще разработи мобилно приложение в рамките на международен проект по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Проектът „SMEDATA - Осигуряване на най-високо ниво на защита на неприкосновеността и личните данни чрез иновативни инструменти за МСП и гражданите” се координира от българската Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Бюджетът на проекта е 1 089 961,92 лева (557 288,68 евро), а изпълнението му е от декември 2018 г. до ноември 2020 г.

Проектните дейности се осъществяват в партньорство с още пет организации от България и Италия – Съюза на юристите в България, Ърнст и Янг България, Европейската асоциация на жените юристи – клон България, Италианския надзорен орган и университета “Roma Tre”.

Целта на проекта е да предостави на малките и средни предприятия практически инструментариум – база данни с практика и мобилно приложение, които да подпомогнат бизнеса в работата по осигуряване на съответствие с правилата на Общия регламент относно защитата на данните. Проектната работа ще бъде съпътствана и от обучителни семинари, а задача на „АПИС Европа“ АД е създаване на мобилното приложение.

Повече информация за целите на проекта и планираните дейности е публикувана на сайта на проекта на адрес: http://smedata.eu/index.php/bg/.

Още новини

12 август 2019

Дело C 555/18 от 29 юли 2019 г. по преюдициално запитване отправено от Софийски районен съд

Дали заповед за изпълнение на парично задължение, която не е влязла в сила, като заповедта, предмет на главното производство, отговаря на характеристиките на автентичен акт по смисъла на член 4, точка 10 от Регламент № 655/2014

06 август 2019

GDPR В ДЕЙСТВИЕ – САНКЦИИ И НАРУШЕНИЯ- КАКВО СЕ ПРОМЕНИ?

АПИС АКАДЕМИЯ организира безплатен семинар, на който ще бъдат дискутирани новите аспекти в законодателството, практиките до момента в областта на защита на личните данни на национално и европейско равнище

15 юли 2019

Четвърти доклад относно напредъка по намаляване на необслужваните кредити и допълнително намаляване на риска в банковия съюз беше публикуван от Европейската комисия

Доклад относно напредъка, намаляването на риска в банковия сектор на ЕС продължава с добрите темпове от последните години. Необслужваните кредити в Съюза продължават да намаляват. Всички елементи на договорения от Съвета през юли 2017 г. план за действие са изпълнени или в момента се изпълняват