АПИС разработва мобилно приложение по европейския проект SMEDATA, координиран от КЗЛД

04 януари 2019

„АПИС Европа” АД ще разработи мобилно приложение в рамките на международен проект по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Проектът „SMEDATA - Осигуряване на най-високо ниво на защита на неприкосновеността и личните данни чрез иновативни инструменти за МСП и гражданите” се координира от българската Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Бюджетът на проекта е 1 089 961,92 лева (557 288,68 евро), а изпълнението му е от декември 2018 г. до ноември 2020 г.

Проектните дейности се осъществяват в партньорство с още пет организации от България и Италия – Съюза на юристите в България, Ърнст и Янг България, Европейската асоциация на жените юристи – клон България, Италианския надзорен орган и университета “Roma Tre”.

Целта на проекта е да предостави на малките и средни предприятия практически инструментариум – база данни с практика и мобилно приложение, които да подпомогнат бизнеса в работата по осигуряване на съответствие с правилата на Общия регламент относно защитата на данните. Проектната работа ще бъде съпътствана и от обучителни семинари, а задача на „АПИС Европа“ АД е създаване на мобилното приложение.

Повече информация за целите на проекта и планираните дейности е публикувана на сайта на проекта на адрес: http://smedata.eu/index.php/bg/.

Още новини

12 юли 2021

Последни изменения в рамката за счетоводно и финансово отчитане

В OB L 234, 2.07.2021 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 г., с който са приети изменения в някои международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО).

25 юни 2021

Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

От 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Васил Василев - част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, представя основните акценти от изменията в интервю за eCommerce Academy.

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.