АПИС разработва мобилно приложение по европейския проект SMEDATA, координиран от КЗЛД

04 януари 2019

„АПИС Европа” АД ще разработи мобилно приложение в рамките на международен проект по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз. Проектът „SMEDATA - Осигуряване на най-високо ниво на защита на неприкосновеността и личните данни чрез иновативни инструменти за МСП и гражданите” се координира от българската Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Бюджетът на проекта е 1 089 961,92 лева (557 288,68 евро), а изпълнението му е от декември 2018 г. до ноември 2020 г.

Проектните дейности се осъществяват в партньорство с още пет организации от България и Италия – Съюза на юристите в България, Ърнст и Янг България, Европейската асоциация на жените юристи – клон България, Италианския надзорен орган и университета “Roma Tre”.

Целта на проекта е да предостави на малките и средни предприятия практически инструментариум – база данни с практика и мобилно приложение, които да подпомогнат бизнеса в работата по осигуряване на съответствие с правилата на Общия регламент относно защитата на данните. Проектната работа ще бъде съпътствана и от обучителни семинари, а задача на „АПИС Европа“ АД е създаване на мобилното приложение.

Повече информация за целите на проекта и планираните дейности е публикувана на сайта на проекта на адрес: http://smedata.eu/index.php/bg/.

Още новини

15 май 2019

По проекта SMEDATA бяха публикувани доклади относно проведените анкети за GDPR съответствие на малките и средни предприятия

„SMEDATA - Осигуряване на най-високо ниво на защита на неприкосновеността и личните данни чрез иновативни инструменти за МСП и гражданите” се координира от българската Комисия за защита на личните данни

14 май 2019

Държавите членки трябва да задължат работодателите да въведат система за измерване на продължителността на дневното работно време

Съд на Европейския съюз ПРЕССЪОБЩЕНИЕ №1/19 Люксембург, 14 май 2019 г. Решение по дело C 55/18

09 май 2019

Съдът на ЕС се произнесе по запитването на ОС – Благоевград относно неплащането на парични вноски в бюджета на етажната собственост

Какво е правното естество на задълженията, произтичащи от решение на общо събрание на собствениците на сграда в режим на етажна собственост - Решение по преюдициално запитване от България , дело C 25/18