Промените в нормативната уредба на обществените поръчки – ЗОП и ППЗОП, в сила от 01.03.2019 г. и 01.11.2019 г.

08 март 2019

Семинар на тема: "ПРОМЕНИТЕ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ – ЗОП И ППЗОП, в сила от 01.03.2019 г. и 01.11.2019 г."  ще се проведе на 15 март 2019 г. в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7 от 13.00 ч. (регистрация след 12.00 часа).

Организатори на събитието са Съюзът на юристите в България и „Апис Европа“ АД.

Лектори са: адв. Елена ДИМОВА и адв. Александър АЛЕКСАНДРОВ - експерти по ЗОП.

По време на семинара ще бъде представен новия продукт на Апис:

"Досиетата ЗОП" - Уникална колекция от събрани, обработени и свързани данни от протоколите на възложителите, публикувани в повече от 5 000 профила на купувача, заедно с пълния набор от документи в Регистъра на обществените поръчки.

Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате тук или на телефони: 02/988 35 41 и 02/980 48 27. От една организация могат да се регистрират максимум двама участника.

Осигурена е алтернативна възможност да проследите семинара по Интернет в реално време на сайта: http://tv.apis.bg.