Семинар "Закон за обществените поръчки - eкспертни насоки за прилагането му"

28 юни 2019

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ и АПИС ЕВРОПА АД имат удоволствието да Ви поканят на семинар на тема: "Закон за обществените поръчки - eкспертни насоки за прилагането му".

Форумът ще се проведе на 11 юли 2019 г. (четвъртък) в сградата на Съюза на юристите в България, ул. “Пиротска” № 7 от 12.30 ч. (регистрация след 12.00 часа).

Лектори са експертите по ЗОП: адв. Елена ДИМОВА и адв. Александър АЛЕКСАНДРОВ.

Ще бъдат разгледани актуалните правила на ЗОП и ППЗОП и как да ги прилагаме – измененията, в сила от 1 март 2019 г.:

  • Промени, свързани с подготовката, и откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки;
  • Промени относно изискванията към кандидатите и участниците – лично състояние – основания за отстраняване и задължени лица; критерии за подбор;
  • Трети лица и подизпълнители;
  • Нови правила за подаване на оферти и заявления з а участие;
  • Промени в правилата за сключване и изменение на договор за обществена поръчка;
  • Електронно възлагане;
  • Предварителен и последващ контрол. Нови административнонаказателни състави;
  • Обжалване.

По време на семинара ще бъде представен новия продукт на Апис:

"Досиетата ЗОП" - Уникална колекция от събрани, обработени и свързани данни от протоколите на възложителите, публикувани в повече от 5 000 профила на купувача, заедно с пълния набор от документи в Регистъра на обществените поръчки.

Участието не се заплаща, но е необходимо да се регистрирате тук или на телефони: 02/988 35 41 и 02/980 48 27.

Можете да проследите семинара и онлайн в реално време, като посетите: http://tv.apis.bg.

Още новини