Консолидиран текст на Правилника за прилагане на ЗОП с предложените за обществено обсъждане изменения

12 февруари 2020

В електронния портал за обществени консултации на Министерския съвет беше публикуван за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Основната част от предлаганите промени са свързани с привеждането на ППЗОП в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2020 г., с които се въвежда централизираната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. Срокът за предложения е до 8.03.2020 г.

За да улесни и подпомогне участието в общественото обсъждане на заинтересованите лица и експерти, АПИС Европа Ви предоставя консолидиран текст на ППЗОП с предложените изменения, който можете да видите тук.

В допълнение Ви предлагаме да се запознаете с новия ни продукт „Досиетата ЗОП“ - практически инструмент за по-лесно ориентиране в процеса на възлагане и реализиране на обществените поръчки. В него информацията от протоколите на възложителите е систематизирана и нагледно поднесена, с възможност за достъп чрез системата АПИС Регистър+ до пълните досиета на възложители, изпълнители и отстранени участници в поръчките. Съдържанието на продукта вече е разширено и с информацията от подадените жалби в Комисията за защита на конкуренцията и заведените искове във Върховния административен съд.

За да получите лични впечатления как се работи с „Досиетата ЗОП“, АПИС Ви предлага:

Един ден свободен достъп до „Досиетата ЗОП“, заедно с продуктите Апис Регистър+, АПИС Право и АПИС Практика.

Ако желаете да получите достъп, моля заявете тук.