Консолидиран текст на Правилника за прилагане на ЗОП с предложените за обществено обсъждане изменения

12 февруари 2020

В електронния портал за обществени консултации на Министерския съвет беше публикуван за обществено обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). Основната част от предлаганите промени са свързани с привеждането на ППЗОП в съответствие с измененията и допълненията в ЗОП, в сила от 1 януари 2020 г., с които се въвежда централизираната електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. Срокът за предложения е до 8.03.2020 г.

За да улесни и подпомогне участието в общественото обсъждане на заинтересованите лица и експерти, АПИС Европа Ви предоставя консолидиран текст на ППЗОП с предложените изменения, който можете да видите тук.

В допълнение Ви предлагаме да се запознаете с новия ни продукт „Досиетата ЗОП“ - практически инструмент за по-лесно ориентиране в процеса на възлагане и реализиране на обществените поръчки. В него информацията от протоколите на възложителите е систематизирана и нагледно поднесена, с възможност за достъп чрез системата АПИС Регистър+ до пълните досиета на възложители, изпълнители и отстранени участници в поръчките. Съдържанието на продукта вече е разширено и с информацията от подадените жалби в Комисията за защита на конкуренцията и заведените искове във Върховния административен съд.

За да получите лични впечатления как се работи с „Досиетата ЗОП“, АПИС Ви предлага:

Един ден свободен достъп до „Досиетата ЗОП“, заедно с продуктите Апис Регистър+, АПИС Право и АПИС Практика.

Ако желаете да получите достъп, моля заявете тук.

Още новини

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.

03 юни 2021

Важни промени в имиграционното законодателство са в сила от 1 юни, припомнят от „Ърнст и Янг“

Измененията целят усъвършенстване на институционалната рамка в областта на миграцията, като част предложенията на "EY България", направени по време на обществените консултации, са имплементирани в Закона за чужденците в Република България и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

28 май 2021

Решение на Съда на ЕС от 20 май 2021 г. по тълкуване на разпоредби от Директивата за ДДС

Съдът на Европейския съюз постанови решение по дело C-4/20, образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд във връзка с прилагането на разпоредби от Директива 2006/112 относно общата система на ДДС