Ползване от вкъщи на уеб продуктите на АПИС

11 март 2020

Отчитайки усложнената епидемична обстановка в страната и вероятността на много от служителите в организациите да се наложи да работят от вкъщи, АПИС реши да предостави на потребителите на настолната (десктоп) версия на информационните системи допълнителната възможност да ползват свободен демонстрационен достъп до WEB версията на продуктите до 13 май 2020 г.

WEB версията на модулите предлага редица нови и изключително полезни потребителски функции, които не са интегрирани в настолната версия. Например, в раздел „Ход на делото“ към всеки съдебен акт, наличен в „АПИС Практика“, може да бъде проследено пълното инстанционно движение на делото с всички постановени от съответната съдебна инстанция решения или определения.

Предоставеният свободен демонстрационен достъп е пълнофункционален и включва и други продукти на АПИС, които биха били от полза за потребителя.

Клиентите на десктоп продукти на АПИС, които желаят да получат достъп до уеб версията на информационните системи, могат да се свържат с обслужващия ги търговски представител или да пишат на e-mail: office@apis.bg.

 

Още новини

21 август 2020

Коментар за новите категории услуги в обхвата на 9% ДДС

С любезното съдействие на авторите, АПИС Ви представя коментар, изготвен от Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг", за последните промени в ЗДДС във връзка с новите услуги, които попадат в обхвата на намалената 9% ДДС ставка

20 август 2020

Съвместен продукт на АПИС и „Ърнст и Янг“ за мерките срещу изпирането на пари

АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ („EY“) създадоха съвместно продукта „AML Асистент“ - информационен модул, който цели да подпомогне потребителя при изпълнение на изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари

13 август 2020

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Една от промените, предвидени в проекта на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, е свързана с решение на Съда на ЕС, постановено по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд