Анализ на законовите промени, преуреждащи извънредното положение в извънредна епидемична обстановка

18 май 2020

Извънредна епидемична обстановка от 14 май 2020 г. е новата правна форма, преуреждаща законовата регламентация на досегашното извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Променени са досегашни ограничения, но също така и опции за подпомагане на бизнеса и на хората, останали без работа и доходи. Отпадат едни, но се отварят нови възможности - с определени нови условия и с нови срокове. Прилагането на основни нормативни актове, като ГПК и АПК, данъчните закони, ЗОП и много други, отново се промени с директно отражение в работата на съда, на държавната и местната администрация, на фирмите, на банките, на частните съдебни изпълнители, на нотариусите и адвокатите.

Експресните анализи на промените в законите, предизвикани от динамично развиващата се кризисна ситуация в здравеопазването и в икономиката на страната, търсете в „Апис Време“, а актуалните променени текстове на нормативните актове, в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, ще намерите в „Апис Право“.

Вижте вече публикуваните в „Апис Време“ експресни анализи на новото и различното в Закона за здравето (https://web.apis.bg/p.php?i=4344524) и в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (https://web.apis.bg/p.php?i=4344531), чрез които досегашното извънредно положение получи друга правна форма - извънредна епидемична обстановка.

При необходимост от съдействие за достъп до „Апис Време“, моля, свържете се с Вашия дилър на „Апис“ или ни се обадете на телефон 0888 26 88 30.

Повече за „Апис Време“ вижте тук.

 

За правната регламентация на извънредното положение вижте също и публикуваните в „Апис Време“ експресни анализи на основния Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (https://web.apis.bg/p.php?i=4331761), в сила от 13 март 2020 г., и на промените в него от 9 април (https://web.apis.bg/p.php?i=4331998) и от 24 април (https://web.apis.bg/p.php?i=4333190); анализите на измененията в Кодекса на труда от 24 март (https://web.apis.bg/p.php?i=4331998) и корекциите им от 9 април; на промените в Закона за държавния служител (https://web.apis.bg/p.php?i=4331091), на изричните промени в Кодекса за социално осигуряване (https://web.apis.bg/p.php?i=4332587), в сила от 13 март, както и на последвалите ги на 9 април промени в прилагането на КСО (https://web.apis.bg/p.php?i=4331969), и много други.

В „Апис Време“ вижте също коментарите на проф. д-р Валентина Попова „Съдебните производства по ГПК ...“ (https://web.apis.bg/p.php?i=4330652) и „Изпълнителните производства по ГПК съобразно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение“ (https://web.apis.bg/p.php?i=4330766), както и коментара на адв. Милен Райков, управляващ съдружник в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг България“ – „Данъчните задължения при извънредно положение“ (https://web.apis.bg/p.php?i=4332016).

ВАЖНО: За съдействие за достъп до правно-информационните системи Право, Практика, Време, Процедури, Финанси, Евро Право, Апис Регистър+ и другите продукти на АПИС, моля, свържете се с Вашия дилър на „Апис“ или ни се обадете на телефон 0888 26 88 30.