Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

07 юли 2020

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг". Коментарът разглежда разширения обхват на 9% ДДС ставка, която от 1 юли 2020 г. се прилага за ресторантьорски и кетъринг услуги и доставката на книги, детски храни, пелени и други хигиенни артикули.  Досега намалената ставка се прилагаше единствено за услугите по настаняване в хотели и подобни места за настаняване. Въпреки наскоро публикуваното официално становище на органите по приходите във връзка с приложението на намаленaтa ставка от 9%, налице са редица неясноти и проблеми при прилагането на новите правила, което дава повод за техния детайлен анализ и тълкуване от страна на авторите на коментара.

След изменението с ДВ, бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 01.08.2020 г., подробен списък на стоките, за които се отнася намалената ставка от 9%, съпоставени със сходни на тях стоки и услуги, за които се прилага стандартната ставка от 20%, можете да намерите в продукта Апис ФинансиСтоки и услуги, за които се прилага намалената ставка от 9%, в сила от 1 юли и от 1 август 2020 г. и сходни на тях със стандартна ставка от 20%.

Още новини

16 октомври 2020

АПИС и Ърнст & Янг организират обучителни уебинари за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм

АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ организират на 20 и 29 октомври отворено уеб обучение

21 август 2020

Коментар за новите категории услуги в обхвата на 9% ДДС

С любезното съдействие на авторите, АПИС Ви представя коментар, изготвен от Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг", за последните промени в ЗДДС във връзка с новите услуги, които попадат в обхвата на намалената 9% ДДС ставка

20 август 2020

Съвместен продукт на АПИС и „Ърнст и Янг“ за мерките срещу изпирането на пари

АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ („EY“) създадоха съвместно продукта „AML Асистент“ - информационен модул, който цели да подпомогне потребителя при изпълнение на изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари