АПИС и Ърнст & Янг организират обучителни уебинари за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм

16 октомври 2020

АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ организират на 12 и 19 ноември отворено уеб обучение, насочено към представителите на държавната и общинската администрация и на държавните и общински предприятия като задължени лица по чл. 4, т. 23 и 24 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) във връзка с чл. 5 от Закона за обществените поръчки.

По време на обучението ще бъде представен и новият продукт „AML Асистент“, разработен от АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“, който предоставя информация за действащата правна рамка в България и ЕС, добрите практики, образци на документация, коментари и идентифицираща информация с цел да подпомогне потребителя да изгради съответствие с изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

Програмата на предлаганото обучение включва:

1. Кратък, практически насочен лекционен курс относно мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

В рамките на лекционния курс предлагаме на Вашето внимание следните обучителни теми:

1.1. Основни положения в ЗМИП:

 • задължени лица;
 • основни задължения по ЗМИП;
 • комплексна проверка (видове и обхват на комплексната проверка);
 • ВПЛ и свързани с ВПЛ лица;
 • санкции.

1.2. Идентификация на клиент:

 • идентификация на клиент физическо лице; идентификация на клиент юридическо лице;
 • идентификация на действителен собственик;
 • проверка на идентификацията;
 • документиране на действията по идентификацията;
 • съхранение на информацията.

2. Представяне на съдържанието и функционалностите на новия продукт „AML Асистент“, разработен от АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“, и на информационните услуги за проверка на видни политически личности и свързаните с тях лица.

Темите по т. 1 от програмата на обучението ще бъдат представени от адв. Ирина Янева, мениджър в „Ърнст и Янг“, с ориентировъчно времетраене от 45 минути и кратка сесия за въпроси и отговори.

Обучението ще се проведе на 12 и 19 ноември 2020 г., от 14.00 до 16.00 часа. Регистрираните участници ще получат линк за достъп до виртуалната зала.

Не се заплаща такса за обучението. Желаещите да участват, моля да се регистрират:

 • За дата 12 ноември – тук;
 • За дата 19 ноември – тук.

На разположение сме за допълнителни въпроси и уточнения на телeфон: 02 / 980-48-27 и 02 / 923-98-00.