Обучения за обучители в областта на личните данни по Проект SMEDATA

30 октомври 2020

В рамките на международния проект SMEDATA на 2-3 и на 4-5 ноември ще се проведат двудневни "Обучения за обучители", насочени към специалисти в областта на личните данни.

На желаещите да вземат участие в обученията е предоставен избор между две възможности:

– На 2 и 3 ноември 2020 г. – от 9:00 до 12:00 ч.

– На 4 и 5 ноември 2020 г. – от 9:00 до 12:00 ч.

В рамките на събитията участниците ще научат повече за най-новите тенденции в областта на защитата на личните данни и практиките на европейските надзорни органи и съдилища. Ще бъдат разгледани новите моменти при упражняването на правата на субектите на данни, инструментите за съответствие със законодателството за защита на личните данни, техническите и организационни мерки, които организациите следва да прилагат, ролите на организациите при обработването на данни в международен контекст и при предаването на данни в държави извън ЕС/ЕИП, етичните предизвикателства при прилагането на глобални технологични решения и процедурите за съвместни проверки на надзорни органи, наред с други теми.

Обучението ще бъде интерактивно и с възможност за участниците да работят над различни практически казуси в областта на защитата на личните данни, както и да обменят опит помежду си. Събитията ще бъдат проведени чрез платформата Webex и ще се водят на български език.

Каним всички специалисти, които работят в сферата на защитата на личните данни, да вземат участие. Такса не се заплаща. За да потвърдите, моля попълнете РЕГИСТРАЦИОННАТА ФОРМА, като посочите в нея една от двете предложени дати. Всички регистрирани ще получат имейл от messenger@webex.com с инструкции как да се включат в уебинара на имейл адреса, предоставен в регистрационната форма.

Проектът SMEDATA се изпълнява от КЗЛД на РБ (координатор) в партньорство с Италианския орган по защита на данните, „Ърнст и Янг“ България, „Апис Европа“ АД, Съюз на юристите в България, Европейската асоциация на жените юристи и Римския университет „Рома Тре" и е съфинансиран от ЕК по Програма „Права, равенство и гражданство 2014–2020” на ЕС.