ГПК, НПК, АПК и съдебни дела: Важни промени - вижте безплатно в АПИС

20 ноември 2020

Вижте със свободен достъп в "АПИС ВРЕМЕ" експресните анализи на промените в Гражданския процесуален кодекс, в административните производства и процес, в Наказателно-процесуалния кодекс и в правилата за провеждане на съдебните заседания през извънредната епидемична обстановка, в сила от 21.11.2020 г.

* За да ползвате удобна бърза връзка към цитираните нормативни актове в анализите, трябва да разполагате с достъп до продуктите на АПИС. Можете да получите свободен еднодневен достъп от тук. След като активирате Вашия достъп с получените потребителско име и парола, линковете в анализа ще Ви отведат пряко към текста на цитираните разпоредби.

Актуализираните текстове на ГПК, НПК, АПК и ЗМДПВИП ще видите в „АПИС ПРАВО“.

ВАЖНО: Безплатен 24-часов достъп до информационните системи АПИС Право и АПИС Време ще получите, ако се регистрирате тук.