Успешно премина финансовият уебинар на АПИС - "Годишен финансов отчет за 2020 г."

15 декември 2020

На 15.12.2020 г., при засилен интерес от страна на счетоводители и финансови специалисти, се проведе ежегодният финансов семинар, организиран от АПИС Европа. Тази година събитието беше в онлайн формат и в него взеха участие над 350 участници.

Основният лектор - доц. д-р Бойка Брезоева, представи новите моменти в годишното счетоводно отчитане във връзка с новата Концептуална рамка, която ще се прилага за отчетните периоди след 1.01.2020 г. Коментирани бяха актуални въпроси, поставени от участниците, и беше направен преглед на последната българска и европейска финансова практика.

В продукта "Апис Финанси" можете да намерите разработките на доц. Брезоева по темите: Годишен финансов отчет за 2020 г. - рамка на финансово отчитане и Годишно счетоводно приключване в условията на Ковид-19.

За отзиви от уебинара и предложения за теми и лектори за следващите ни събития, можете да ни пишете на: finance@apis.bg.