Анализ на последните промени в законодателството

07 май 2020

Извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., от сряда, 13 май, ще бъде преуредено с нова, различна от сегашната правна регламентация.

Ще бъдат променени досегашни ограничения, но също така и опции за подпомагане на бизнеса и на хората, останали без работа и доходи. Ще отпаднат едни, но ще се отворят нови възможности - с определени нови условия и с нови срокове. Прилагането на основни нормативни актове, като ГПК и АПК, данъчните закони, ЗОП и много други, отново ще се промени с директно отражение в работата на съда, на държавната и местната администрация, на фирмите, на банките, на частните съдебни изпълнители, на нотариусите и адвокатите.

Очаквайте в „Апис Време“ експресните анализи на новото и различното в законите, чрез които сегашното извънредното положение ще получи друга правна форма, в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, а актуалните променени текстове на нормативните актове ще видите в „Апис Право“.

* За да ползвате удобна бърза връзка към цитираните нормативни актове в коментара, трябва да разполагате с достъп до продуктите на АПИС. Можете да получите свободен еднодневен достъп от тук. След като активирате Вашия достъп с получените потребителско име и парола, линковете в коментара ще Ви отведат пряко към текста на цитираните разпоредби.

Вижте в „Апис Време“ вече публикуваните експресни анализи на основния Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, в сила от 13 март 2020 г. (https://web.apis.bg/p.php?i=4331761), и на промените в него от 9 април (https://web.apis.bg/p.php?i=4331998) и от 24 април (https://web.apis.bg/p.php?i=4333190); анализите на измененията в Кодекса на труда от 24 март (https://web.apis.bg/p.php?i=4331998) и корекциите им от 9 април, на промените в Закона за държавния служител (https://web.apis.bg/p.php?i=4331091), на изричните промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 13 март (https://web.apis.bg/p.php?i=4332587), както и на последвалите ги на 9 април промени в прилагането на КСО (https://web.apis.bg/p.php?i=4331969) и много други.

В „Апис Време“ вижте също коментарите на проф. д-р Валентина Попова „Съдебните производства по ГПК ...“ (https://web.apis.bg/p.php?i=4330652) и „Изпълнителните производства по ГПК съобразно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение“ (https://web.apis.bg/p.php?i=4330766), както и коментара на адв. Милен Райков, управляващ съдружник в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг България“ - „Данъчните задължения при извънредно положение“ (https://web.apis.bg/p.php?i=4332016).

ВАЖНО: Безплатен 24-часов достъп ще получите, ако се регистрирате за информационните системи Право, Практика, Финанси, Време, Евро Право и АПИС Регистър+ тук или се свържете с нас на телефон 0888 26 88 30.

Още новини

16 октомври 2020

АПИС и Ърнст & Янг организират обучителни уебинари за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм

АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ организират на 20 и 29 октомври отворено уеб обучение

21 август 2020

Коментар за новите категории услуги в обхвата на 9% ДДС

С любезното съдействие на авторите, АПИС Ви представя коментар, изготвен от Адвокатско съдружие "Ърнст и Янг", за последните промени в ЗДДС във връзка с новите услуги, които попадат в обхвата на намалената 9% ДДС ставка

20 август 2020

Съвместен продукт на АПИС и „Ърнст и Янг“ за мерките срещу изпирането на пари

АПИС и Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“ („EY“) създадоха съвместно продукта „AML Асистент“ - информационен модул, който цели да подпомогне потребителя при изпълнение на изискванията на законодателството в областта на мерките срещу изпирането на пари