Анализ на последните промени в законодателството

07 май 2020

Извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., от сряда, 13 май, ще бъде преуредено с нова, различна от сегашната правна регламентация.

Ще бъдат променени досегашни ограничения, но също така и опции за подпомагане на бизнеса и на хората, останали без работа и доходи. Ще отпаднат едни, но ще се отворят нови възможности - с определени нови условия и с нови срокове. Прилагането на основни нормативни актове, като ГПК и АПК, данъчните закони, ЗОП и много други, отново ще се промени с директно отражение в работата на съда, на държавната и местната администрация, на фирмите, на банките, на частните съдебни изпълнители, на нотариусите и адвокатите.

Очаквайте в „Апис Време“ експресните анализи на новото и различното в законите, чрез които сегашното извънредното положение ще получи друга правна форма, в деня на обнародването им в „Държавен вестник“, а актуалните променени текстове на нормативните актове ще видите в „Апис Право“.

* За да ползвате удобна бърза връзка към цитираните нормативни актове в коментара, трябва да разполагате с достъп до продуктите на АПИС. Можете да получите свободен еднодневен достъп от тук. След като активирате Вашия достъп с получените потребителско име и парола, линковете в коментара ще Ви отведат пряко към текста на цитираните разпоредби.

Вижте в „Апис Време“ вече публикуваните експресни анализи на основния Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, в сила от 13 март 2020 г. (https://web.apis.bg/p.php?i=4331761), и на промените в него от 9 април (https://web.apis.bg/p.php?i=4331998) и от 24 април (https://web.apis.bg/p.php?i=4333190); анализите на измененията в Кодекса на труда от 24 март (https://web.apis.bg/p.php?i=4331998) и корекциите им от 9 април, на промените в Закона за държавния служител (https://web.apis.bg/p.php?i=4331091), на изричните промени в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 13 март (https://web.apis.bg/p.php?i=4332587), както и на последвалите ги на 9 април промени в прилагането на КСО (https://web.apis.bg/p.php?i=4331969) и много други.

В „Апис Време“ вижте също коментарите на проф. д-р Валентина Попова „Съдебните производства по ГПК ...“ (https://web.apis.bg/p.php?i=4330652) и „Изпълнителните производства по ГПК съобразно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение“ (https://web.apis.bg/p.php?i=4330766), както и коментара на адв. Милен Райков, управляващ съдружник в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг България“ - „Данъчните задължения при извънредно положение“ (https://web.apis.bg/p.php?i=4332016).

ВАЖНО: Безплатен 24-часов достъп ще получите, ако се регистрирате за информационните системи Право, Практика, Финанси, Време, Евро Право и АПИС Регистър+ тук или се свържете с нас на телефон 0888 26 88 30.

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.