АПИС организира уебинар по МЧП в рамките на международния проект InterLex

12 януари 2021

На 21 януари 2021 г. от 10:00 ч. ще се проведе онлайн семинар, посветен на актуални въпроси от областта на международното частно право (МЧП). Събитието се организира от АПИС Европа като част от дейностите в рамките на международния проект InterLex. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по Програма „Правосъдие“ и е фокусиран към проблемите на МЧП, свързани с интернет и дигиталната икономика. АПИС е един от партньорите в проекта, заедно с 5 европейски академични институции.

На уебинара ще бъде представена разработената онлайн платформа със свободен достъп InterLex, която предоставя информация и улеснява разрешаването на МЧП казуси. Ще бъдат дискутирани проблемите пред правоприлагащите органи при казуси, развиващи се в интернет среда. Също така ще се обърне внимание на предизвикателствата, свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Повече информация за проекта и за Платформата InterLex ще намерите тук.

Лектор:

Доц. д-р Васил Пандов – преподавател по МЧП в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и научен консултант на българския екип по проекта.

Програма на уебинара:

  • Представяне на международния проект InterLex и неговата онлайн платформа в областта на МЧП
  • Проблеми на МЧП и поведението в интернет среда: предизвикателства пред съдебните органи и страните – потребителски договори, интернет деликти
  • Брекзит и последиците за МЧП в отношенията между субекти от България и от Обединеното кралство Великобритания – с акцент върху възможностите за избор на компетентен съд и проблеми на приложимото материално право.

Продължителност: от 10 до 13 ч.

Участието в уебинара е безплатно, като се изисква единствено регистрация. Можете да се регистрирате тук.

Регистрираните участници ще получат линк за достъп до виртуалната зала на семинара в платформата Zoom. Така, по време на уебинара, след като приключи съответната лекция, те ще имат възможност да задават въпроси на лектора. Следва да се има предвид, че виртуалната зала е ограничена до 100 участници. Останалите желаещи ще могат да проследят семинара на живо във Фейсбук страницата на АПИС, но без възможността да задават въпроси и да участват в дискусиите.

За допълнителни въпроси и уточнения можете да се обадите на телефон: 02 / 980-48-27 и 02 / 923-98-00.