Над 200 юристи проследиха уебинара "Актуални въпроси на МЧП"

22 януари 2021

Над 60 души взеха участие в уебинара „Актуални въпроси на МЧП“, а още около 152-ма го наблюдаваха в YouTube канала на АПИС.

На събитието беше представена онлайн платформата InterLex, която предоставя информация и улеснява разрешаването на казуси от областта на международното частно право (МЧП).

Доц. д-р Васил Пандов – преподавател по МЧП в СУ „Св. Климент Охридски“, разгледа темата за предизвикателствата пред правоприлагането при спорове, свързани с интернет, и отговори на въпросите на участниците по важни проблеми от практиката. Особено внимание беше обърнато на промените, свързани с Брекзит, и новите правила, засягащи международната компетентност и приложимото право, по дела с Обединеното кралство.

С любезното съгласие на доц. Пандов публикуваме пълен запис от уебинара, който ще бъде достъпен в едноседмичен срок – до 29.01.2021 г.

Уебинар по проект InterLex, 21.01.2021, част I – https://www.youtube.com/watch?v=cKLGcs-yiKM&t=6s

Уебинар по проект InterLex, 21.01.2021, част II - https://www.youtube.com/watch?v=uEnZbWgXtcQ