Международен обучителен уебинар по проект CrossJustice относно правата на обвиняемите в наказателния процес

01 февруари 2021

На 22 и 23 фервуари 2021 г. ще се състои онлайн обучение, организирано от Европейския университетски институт – Италия. Събитието е част от инициативите в рамките на проекта CrossJustice, съфинансиран от Програма „Правосъдие“ на ЕС, и насочен към повишаване на знанията и компетентността относно правата на подсъдимите и заподозрените лица в наказателния процес, при отчитане на правната уредба и съдебната практика на европейско и на национално ниво. АПИС участва в проекта чрез разработването на свободна онлайн платформа за предоставяне на актуална правна информация и експертна помощ при разрешаване на казуси, свързани с правата на обвиняемите.

На уебинара лектори от няколко европейски академични институции – университетите на Болоня, Мадрид, Потсдам и др., ще представят важни аспекти на уредбата на процесуалните права в контекста на европейското съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси. Предвижда се участниците в тренинга да работят по групи, на които да бъдат поставени за разрешаване конкретни казуси, свързани с: правото на информация на заподозрените и обвиняемите в процеса; правото на осъществяване на връзка с трето лице по време на задържането; правото на лицата да присъстват на съдебния процес; правата на непълнолетните обвиняеми. След разглеждането на казусите, на общи дискусии в двата дни ще бъдат споделени и коментирани възникналите въпроси.

Желаещите да вземат участие в тренинга е необходимо да владеят английски език и да имат основни познания в наказателноправната материя. Заявки за участие ще се приемат до 8 февруари 2021 г.

Условия за участие – вижте тук.

Програма на уебинара – вижте тук.