Демо версия на Платформата CrossJustice бе представена на международен уебинар за процесуалните права на обвиняемите

25 февруари 2021

АПИС представи за първи път пред специализирана юридическа аудитория разработената по проекта CrossJustice онлайн платформа за процесуалните права на обвиняемите и заподозрените лица. Презентацията на завършената само седмица по-рано демо версия беше направена в рамките на провелия се на 22 и 23 февруари международен уебинар, организиран от Европейския университетски институт във Флоренция.

АПИС Европа е партньор във финансирания от Европейския съюз проект CrossJustice, който се координира от Университета на Болоня и включва още пет европейски академични институции. Целта на проекта е повишаване на знанията и компетентността относно правата на подсъдимите и заподозрените лица в наказателния процес. Дейностите са насочени към широка аудитория: адвокати, магистрати, експерти, ангажирани в законодателния процес, НПО, но също така и студенти и граждани.

АПИС участва в проекта чрез разработването на софтуера на свободно достъпната онлайн платформа CrossJustice (https://crossjustice.eu/), чиято цел е да предоставя актуална правна информация и помощ при разрешаване на казуси, свързани с правата на обвиняемите и заподозрените.

Системата се състои от два модула:

1. Модул „Правна база данни“, подпомагащ извличането на правна информация, със специален акцент върху актовете на правото на ЕС в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и тяхното транспониране в националното законодателство на всяка от държавите – членки на ЕС, обхванати от проекта.

Предвижда се съдържанието на модула да бъде обогатено с полезни теоретични разработки и обучителни материали.

2. Модул „Правен помощник“ е интерактивен експертен модул, който цели да подпомогне правните специалисти при определянето на приложимите разпоредби от европейското и националното законодателство относно процесуалните права на обвиняемите. Този модул предлага на потребителя два работни режима:

- Преглед на конкретен казус – потребителят отговаря на серия от въпроси и получава информация за процесуалните права, относими за конкретния казус;

- Сравнителен преглед – представя сравнение между избрани национални правни системи по отношение на уредбата на определено процесуално право.

Демонстрационната версия на платформата, която представя почти всички основни функционалности и по-голямата част от предварително планираното съдържание на системата, вече е достъпна през портала CrossJustice: https://crossjustice.eu/.

В момента АПИС работи върху допълнителни функционалности на платформата, които да улеснят потребителя при идентифицирането на потенциалните пропуски в процеса на имплементиране на европейските директиви в националното законодателство на държавите членки.