Нова интеграция на Регистър API със система за управление на бизнеса

15 април 2021

Данните за фирмите и организациите, съдържащи се в информационната система АПИС Регистър+, вече са интегрирани и могат да се използват срещу абонаментна такса в популярната система за управление на бизнеса ERP.net. Интеграцията се осъществява чрез интерфейса на Регистър API - за повече информация относно услугите на АПИС, предоставяни чрез този приложно-програмен интерфейс, вижте тук.

„Важно предимство на интеграцията с АПИС е, че се дава пълната информация за фирмените контрагенти директно в ERP.net – заяви Наталия Футекова, управляващ партньор в ERP.BG. – Това е част от стратегията на нашата компания за силно развитие на CRM (Customer Relationship Management) модула – една все по-търсена функционалност от клиентите на бизнес софтуер.“

Повече за интеграцията на АПИС с ERP.net ще намерите на сайта на ERP.BG.

Още новини

12 юли 2021

Последни изменения в рамката за счетоводно и финансово отчитане

В OB L 234, 2.07.2021 г. е публикуван Регламент (ЕС) 2021/1080 на Комисията от 28 юни 2021 г., с който са приети изменения в някои международни счетоводни стандарти (МСС) и международни стандарти за финансовo отчитане (МСФО).

25 юни 2021

Запис от интервю във връзка с новите изисквания за облагане с ДДС на електронните продажби

От 1 юли 2021 г. влизат в сила новите правила за облагане с ДДС на дистанционните продажби на стоки. Васил Василев - част от екипа на АПИС по разработването на финансови информационни системи, представя основните акценти от изменията в интервю за eCommerce Academy.

15 юни 2021

Семинар по проект CrossJustice относно правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес

На 23 юни 2021 г. от 9:30 ч. АПИС Европа организира, със съдействието на Националния институт на правосъдието (НИП), семинар „Правата на заподозрените и обвиняемите в наказателния процес съгласно европейската и националната уредба – представяне на информационната платформа CrossJustice“.