АПИС Ви поздравява с Деня на Конституцията и на юриста

16 април 2021

На 16 април 1879 г. Учредителното събрание в Търново приема конституцията на новата българска държава.

Новаторска и прогресивна за времето си Търновската конституция въплъщава идеите на модерната епоха, давайки защита на основните човешки права и свободи – лична неприкосновеност, частна собственост, свобода на печата, право на свободно сдружаване и др. Закрепени са принципите на управление на демократичната държава - разделение на властите, парламентарен контрол и министерска отговорност, местно самоуправление.

Датата 16 април се отбелязва като Ден на Конституцията и професионален празник на българските юристи. АПИС пожелава на всички колеги юристи здраве, професионални успехи и нека да продължават чрез работата си ежедневно да отстояват справедливостта и върховенството на правото!